Pododdział Chirurgii Naczyniowej

Telefony:

 • Koordynator Pododdziału: (87): 621 98 91
 • Pielęgniarka Oddziałowa: (87) 621 98 92
 • Pielęgniarka Dyżurna: (87) 621 98 93

Pododdział Chirurgii Naczyniowej zlokalizowany jest  w strukturach Oddziału Chirurgicznego. Posiada łóżka rozmieszczone w salach 1, 2 i 3 osobowych. Każda sala ma osobne pomieszczenie sanitarne  toaletę – łazienkę.

Pododdział utrzymany jest w rygorystycznej czystości. Sale chorych są przestrzenne, dobrze nasłonecznione, wyposażone we wszystkie techniczne udogodnienia, dające poczucie  bezpieczeństwa i komfortu pacjenta.

Personel pielęgniarski zapewnia opiekę  na bardzo wysokim poziomie, jest świetnie  wyszkolony i w pełni profesjonalny, a jednocześnie miły, delikatny i empatyczny na każdym etapie pobytu Pacjenta w oddziale.

Jesteśmy przekonani, że pobyt w naszym Pododdziale Pacjenci zapamiętają pozytywnie, zarówno pod względem profesjonalnego leczenia, jakości opieki, jak i miłej „domowej” atmosfery.

Pacjent po zabiegu operacyjnym i wypisie ze szpitala,  objęty jest opieką specjalistyczną przez poradnię chirurgii naczyniowej.

Personel medyczny oddziału:

 • dr n. med. Patryk Fiszer – specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej
 • dr n. med. Marcin Osęka – specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej
 •  dr n. med. Robert Tworus – specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej

Pielęgniarka oddziałowa:

 • mgr piel. Dorota Krupa specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

W oddziale wykonywane są najczęściej następujące operacje:

 • operacje rewaskularyzacyjne w przebiegu przewlekłego niedokrwienia kończyn,
 • operacyjne leczenie ostrego niedokrwienia kończyn,
 • operacje tętniaków aorty brzusznej i tętniaków tętnic obwodowych,
 • angioplastyka i stentowanie tętnic.

Pododdział  dysponuje pracownią, która pozwala na wykonywanie powyższych zabiegów sposobem wewnątrznaczyniowym. Zabiegi te umożliwiają osiągnięcie efektu terapeutycznego bez konieczności przeprowadzania operacji. W pododdziale prowadzona jest również diagnostyka i leczenie chorób naczyń zachowawczo.