Pododdział Udarowy

Telefony:

 • Ordynator Oddziału: (87) 621 98 40
 • Lekarze Oddziału: (87) 621 98 41
 • Pielęgniarka Oddziałowa: (87) 621 98 42
 • Pielęgniarka Dyżurna: (87) 621 98 43

Pododdział Udarowy posiada 16 łóżek rozmieszczonych w salach 2 i 3 osobowych przeznaczonych dla chorych z udarem mózgu krwotocznym, niedokrwiennym i TIA (przemijającym incydentem niedokrwienia). Każda sala ma osobne pomieszczenie sanitarne  toaletę – łazienkę.

2 sale (4 łóżka) to sale intensywnego nadzoru neurologicznego gdzie leczeni są chorzy w pierwszej ostrej fazie udaru mózgu, wyposażone  w system całodobowego monitorowania podstawowych czynności życiowych z centralą znajdującą się w dyżurce pielęgniarek.

Pododdział utrzymany jest w rygorystycznej czystości. Sale chorych są przestrzenne, dobrze nasłonecznione, wyposażone we wszystkie techniczne udogodnienia, dające poczucie  bezpieczeństwa i komfortu pacjenta.

Personel pielęgniarski zapewnia opiekę  na bardzo wysokim poziomie, jest świetnie wyszkolony i w pełni profesjonalny, a jednocześnie miły, delikatny i empatyczny na każdym etapie pobytu Pacjenta w oddziale.

Od grudnia 2012 r. jako jeden z nielicznych ośrodków  w tym rejonie rozpoczęliśmy leczenie trombolityczne udarów niedokrwiennych mózgu. Metoda ta przynosi nawet całkowite wyleczenie  pod warunkiem szybkiego dotarcia chorego do naszego szpitala ( 3-4,5 godz. ) od pojawienia się pierwszych objawów udaru mózgu.

Opiekę nad pacjentami sprawuje zespół terapeutyczny: lekarze, pielęgniarki, psycholog, logopeda, rehabilitanci. Korzystamy z wiedzy wielu lekarzy konsultantów oraz dobrze wyposażonego i nowoczesnego zaplecza diagnostycznego szpitala.

Chorzy opuszczający pododdział mogą kontynuować leczenie w przyszpitalnej poradni neurologicznej.

Odwiedziny:

11:00 – 13:00 oraz 16:00 – 18:00

Informacja o chorym

11:00 -13:00

Personel medyczny oddziału:

 • Ordynator – ppłk lek. Marek Chojnowski – specjalista neurolog

Pielęgniarka oddziałowa:

 • mgr piel.  Katarzyna Jakubczyk – specjalista pielęgniarstwa neurologicznego

Lekarze Oddziału:

 • lek med. Jarosław Wajda  – specjalista neurolog
 • lek med. Anna Maria Wilczewska  – specjalista neurolog
 • lek. med. Robert Białobłocki – specjalista neurolog
 • lek. med. Małgorzata Suszyńska – specjalista medycyny ratunkowej, w trakcie specjalizacji neurologicznej  
 • lek med. Milena Turowicz – rezydent, w trakcie specjalizacji neurologicznej

W oddziale  wykonywany jest pełen zakres usług medycznych:

Zaplecze diagnostyczne pododdziału tworzą:

 • pracownia RTG,
 • pracowania TK,
 • pracowania USG,
 • pracowania kardiologiczna (ECHO serca, HOLTER),
 • laboratorium.