Szpitalny Oddział Ratunkowy

Telefony:

 • Koordynator /Lekarz dyżurny SOR (po godz. 15:00): (87) 621 99 10
 • Pielęgniarka Oddziałowa: (87)  621 99 12
 • Obszar Segregacji Medycznej: (87) 621 99 13
 • Dyżurka Pielęgniarek: (87) 621 99 14
 • Obszar Badań i Konsultacji: (87) 621 99 19 lub 621 99 21
 • Gabinet Lekarski: (87) 621 99 11

 

Personel medyczny oddziału:

 • Koordynator  Oddziału – lek. Robert Wilamowski

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • mgr Jolanta Daniłowicz

Szpitalny oddział ratunkowy dysponuje 6 łóżkami obserwacyjnymi oraz 2 łóżkami reanimacyjnymi.

Oddział utrzymany jest w rygorystycznej czystości. Pomieszczenia oddziału  są przestrzenne, dobrze nasłonecznione, wyposażone we wszystkie techniczne udogodnienia, dające poczucie  bezpieczeństwa i komfortu pacjenta.

Personel pielęgniarski i ratowniczy zapewnia opiekę  na bardzo wysokim poziomie, jest świetnie wyszkolony i w pełni profesjonalny, a jednocześnie miły, delikatny i empatyczny na każdym etapie pobytu Pacjenta w oddziale.

Lokalizacja oddziału w strukturach  szpitala oraz  wyposażenie  w sprzęt medyczny jest zgodne z Ustawą o Państwowy Ratownictwie Medycznym oraz Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia w sprawie  szpitalnych oddziałów ratunkowych.

W bliskiej lokalizacji SOR znajduje się Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracownia RTG i Pracownia Tomografii Komputerowej działające całodobowo, co umożliwia szybką diagnostykę pacjenta i wdrożenie celowanego  leczenia.

W oddziale wykonywany jest pełen zakres usług medycznych:  

 • nagłych stanów zagrożenia życia i zdrowia,
 • leczenie i diagnostyka stanów wymagających natychmiastowej interwencji medycznej,
 • diagnostyka i leczenie urazów, zatruć.

Szpitalny Oddział Ratunkowy działa na bazie trzech współpracujących ze sobą obszarów:

 • segregacji medycznej,
 • resuscytacyjno – zabiegowego,
 • obserwacyjno – konsultacyjnego.

Każdy z tych obszarów przygotowany jest na działania leczniczo-terapeutyczne.

Oddział obejmuje swoją opieką pacjentów kierowanych przez podstawowe i specjalistyczne  zespoły  ratownictwa medycznego.

Zgłaszają się do nas również  pacjenci bez skierowań z nagłymi zachorowaniami i urazami.

Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmuje najczęściej  pacjentów z 3 powiatów: ełckiego, oleckiego i gołdapskiego.

Zespół oddziału stanowią lekarze systemu ratownictwa medycznego – specjaliści medycyny ratunkowej i innych specjalności podstawowych oraz pielęgniarki systemu  i ratownicy medyczni.

Personel SOR przez cały czas podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez studia zawodowe i kursy specjalistyczne.

Procedury medyczne wykonywane w oddziale ratunkowym są zgodne z aktualnymi wytycznymi polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych.

W obrębie SOR zlokalizowana jest baza dydaktyczna do wykorzystania przy szkoleniach z pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy.