Pododdział Chirurgii Onkologicznej

108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku czyni starania do zakontraktowania świadczeń szpitalnych z tego obszaru.

 

Zapraszamy wkrótce.