Pracownia Tomografii Komputerowej

Tomografia Komputerowa jest zaawansowaną technologicznie metodą obrazowania wykorzystującą zjawisko osłabienia promieniowania rentgenowskiego. Badania tomograficzne pozwalają na wykonanie zdjęć przekrojowych co znajduje zastosowanie w diagnostyce praktycznie wszystkich schorzeń.

Pracownia wyposażona jest w nowoczesny, 16-sto warstwowy tomograf komputerowy Bright Speed, firmy General Elektric , umożliwiający wysokiej jakości szeroką diagnostykę, łącznie z naczyniową.

Tomograf  posiada  zestaw stanowisk lekarskich wyposażonych  w najnowsze aplikacje medyczne, Advenced Workstation,  wspomagające lekarza-diagnostę we wszystkich obszarach medycznych: neurologii, onkologii, kardiologii, chirurgii naczyniowej.

Dzięki najnowocześniejszemu oprogramowaniu oraz doświadczonemu personelowi obraz TK ludzkiego ciała może być przetworzony na trójwymiarowy model przestrzenny i dokładnie zanalizowany

Aparat wyposażony jest w dwugłowicową strzykawkę automatyczną .

Dla bezpieczeństwa pacjentów  urządzenie ma możliwość  minimalizacji dawki promieniowania.

Warunkiem wykonania badania RTG jest posiadanie przez pacjenta ważnego skierowania wydanego przez lekarza.

Tomografia Komputerowa czynna w godzinach: 8.00 – 13.00.

Rejestracja na badanie osobista lub telefoniczna: (87) 621 99 33

Badania wykonywane w Pracowni:

 1. Tk głowy
 2. Tk przysadki mózgowej
 3. Tk oczodołów
 4. Tk twarzoczaszki
 5. Tk zatok obocznych nosa
 6. Tk piramid kości skroniowych
 7. Tk szyi
 8. Tk krtani
 9. Tk nosogardzieli
 10. Tk kręgosłupa – wybranego odcinka (C, TH lub L-s)
 11. Tk kości
 12. Tk stawów
 13. Tk klatki piersiowej
 14. Tk płuc HRCT
 15. Tk jamy brzusznej
 16. Tk miednicy małej
 17. Angio Tk tętnic mózgowych
 18. Angio Tk tętnic szyjnych i kręgowych
 19. Angio Tk tętnic kończyn dolnych

Przygotowanie do badania TK:

 • Sposób przygotowania pacjenta do badania zależy od tego, jaka część ciała ma być badana.
 • Przed badaniem Tk pacjent powinien dostarczyć dokumentację wcześniej wykonywanych badan obrazowych i kart informacyjne ze szpitala.
 • W każdym przypadku badania z podaniem środka kontrastowego pacjent powinien posiadać aktualny wynik poziomu kreatyniny.
 • Na 5 godzin przed planowanym badaniem należy pozostać na czczo.
 • Osoby przyjmujące leki powinny je zażyć jak zwykle.
 • W przypadku badan Tk jamy brzusznej i miednicy małej  w większości przypadków podaje się doustnie roztwór środka kontrastowego bądź wodę.
 • Po badaniu pacjent zostaje pod obserwacją przez ok. 20 minut.
 • Należy poinformować pracownika Pracowni TK o ewentualnych chorobach przewlekłych i uczuleniach.
 • W  przypadku badań specyficznych informacji o sposobie przygotowania na badanie udziela pracownik rejestracji.

Przebieg badania

Badanie jest bezbolesne. Pacjent leży na stole aparatu TK pozostając cały czas,w kontakcie z obsługą. Odczuwalny może być jedynie pewien dyskomfort związany z koniecznością leżenia w jednej pozycji przez parę minut. W trakcie badania pacjent powinien pozostać w bezruchu. Od chorego oczekuje się również ścisłej współpracy z lekarzem, głównie w zakresie synchronizacji ruchów oddechowych.