Zakład Analityki Lekarskiej

Zakład Analityki Lekarskiej
19-300 Ełk, ul. Kościuszki 30
tel. (87) 621 99 43

Kierownik:

mjr mgr Andrzej FUDALA
tel/fax. (87) 621 99 40

laboratorium@1wszk.elk.pl

Informacje o Laboratorium

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 108 Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Ełku świadczy usługi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla oddziałów 108 SzWzP SP ZOZ w Ełku oraz pacjentów ambulatorium Podstawowej Opieki Zdrowotnej i przychodni specjalistycznej a także innych zleceniodawców posiadających podpisane stosowne umowy. Zakład jest pełnoprofilowym medycznym laboratorium diagnostycznym, pracuje w trybie całodobowym wykonując badania diagnostyczne z krwi, moczu oraz płynów z jam ciała. Wysoki poziom świadczonych usług gwarantuje fachowy personel , który stanowią diagności laboratoryjni- specjaliści w dziedzinie diagnostyki laboratoryjne oraz technicy analityki medycznej. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny wiodących światowych firm. Wykonywane badania posiadają najwyższą jakość, ponieważ podlegają bardzo ścisłej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej potwierdzone odpowiednimi certyfikatami krajowymi wydanymi przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej . Wszystkie wyniki badań archiwizowane są w bezpiecznym i nowoczesnym systemie komputerowym umożliwiającym wysłanie wyników pocztą elektroniczną e-mail. Upoważnieni asystenci udzielają konsultacji związanych z doborem zestawu badań oraz znaczeniem diagnostycznym i interpretacją wydawanych wyników badań laboratoryjnych.

W naszej codziennej pracy staramy się rygorystycznie przestrzegać zasad dobrej praktyki laboratoryjnej . Ścisła kontrola procesu analitycznego będąca połączeniem procedur analitycznych oraz skutecznej kontroli i nadzoru procesu analitycznego gwarantują, że wydawane przez laboratorium wyniki przebiegają w warunkach zapewniających uzyskiwanie wyników badań spełniających wcześniejsze założenia.Uzyskanie gwarancji poziomu świadczonych usług przynosi dla laboratorium wymierne korzyści ekonomiczne oraz zadowolenie z wysokich jakościowo wyników badań stawiając je na czele na rynku świadczeń medycznych.

Przy przekazywaniu wyników badań, laboratorium postępuje zgodnie z procedurą „Poufność badań i ochrona praw własności pacjenta”.

Wyniki badań odbierane są osobiście przez pacjenta, przez jego przedstawiciela ustawowego lub przez osobę upoważnioną przez pacjenta w Rejestracji Poradni specjalistycznej od godz.15.00 -18.00.

Szanowni Państwo,

W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyników badań w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz okazanie niniejszego upoważnienia w Punkcie Pobrań. W trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyników badań laboratoryjnych.

Pobierz tutaj

Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych czynny :

Poniedziałek-Piątek w godz.: 7.00-11.30

Badania pilne wykonywane są całodobowo.

Uwaga: Istnieje możliwość pobrania materiału w domu pacjenta.