Pracownia RTG

 Pracownia RTG  posiada:

 1. wysokiej klasy bezpieczny dla pacjenta, cyfrowy aparat rentgenowski Ysio, firmy Siemens do zdjęć kostnych i płucnych,
 2.  aparat rentgenowski Shimadzu, do zdjęć kostnych i płucnych,
 3. mobilny aparat Basic do zdjęć wykonywanych w oddziałach szpitala,
 4.  aparat rentgenowski do zdjęć stomatologicznych wewnątrzustnych

Wyposażenie całej Pracowni odpowiada obowiązującym obecnie światowym wymaganiom stawianym tego typu obiektom minimalizując zagrożenie związane z promieniowaniem radiacyjnym.

Zalety systemu cyfrowego.

Zdecydowane polepszenie jakości diagnostycznej badania. Obraz stworzony cyfrowo można powiększyć, zmniejszyć, wyświetlić negatyw, pozytyw, wybrać kontrast, wysycenie, zmienić zaczernienie. Na monitorze można zrobić niezbędne pomiary, wybrać obszar zainteresowania i przeprowadzić jego szczegółową ocenę. To umożliwia wyższą wykrywalność patologicznych zmian kości  i tkanek miękkich

Zaletą metody jest opcja archiwizowania badań, zapisu cyfrowego bez konieczności rezygnacji ze zdjęcia, które na życzenia pacjenta można wydrukować.

Zdjęcia są cyfrowo sczytywane i obrabiane za pomocą systemu, a następnie dostarczane pacjentowi na płycie CD z zainstalowaną przeglądarką zdjęć.

Warunkiem wykonania badania RTG jest posiadanie przez pacjenta ważnego skierowania wydanego przez lekarza.

Pacjenci mogą zgłaszać się na badania RTG bez wcześniejszej rejestracji.

Pracownia czynna w godzinach: 8.00 – 17.00.

Telefon: (87) 621 99 35

Badnia wykonywane w Pracowni RTG:

 1. Rtg czaszki
 2. Rtg żuchwy
 3. Rtg zatok obocznych nosa
 4. Rtg kręgosłupa szyjnego
 5. Rtg kręgosłupa piersiowego
 6. Rtg kręgosłupa lędźwiowego
 7. Rtg klatki piersiowej
 8. Rtg stawu barkowego
 9. Rtg obojczyka
 10. Rtg łokcia
 11. Rtg przedramienia
 12. Rtg nadgarstka
 13. Rtg ręki
 14. Rtg stawów biodrowych
 15. Rtg miednicy
 16. Rtg jamy brzusznej
 17. Rtg uda
 18. Rtg stawów kolanowego
 19. Rtg podudzia
 20. Rtg stawu skokowego
 21. Rtg stopy

Przygotowanie do badania RTG:

W większości przypadków badanie nie wymaga przygotowania. Ale np. RTG układu pokarmowego czy odcinka lędźwiowego kręgosłupa wykonuje się na czczo.

Rentgenowskie badania sylwetkowe ORTO.

Rentgenowskie badania sylwetkowe to badania cyfrowe obejmujące cały kręgosłup lub całą długość kończyn dolnych, znajduje to szczególne zastosowanie w diagnostyce rehabilitacyjnej, reumatologicznej lub ortopedycznej. Wykonanie badań ORTO jest możliwe dzięki nowoczesnym cyfrowym aparatom RTG, posiadającym odpowiednie oprogramowanie, dodatkowo minimalizując  dawki promieniowania rentgenowskiego.

Cyfrowy zapis obrazu pozwala na  bardziej precyzyjną diagnostykę, łatwą archiwizację badań, a także  możliwość powtórnej ich oceny.            Dysponujemy również skanerem umożliwiającym zapis obrazu na filmie.

Wskazania do badania:

– wady wrodzone  i nabyte kości i stawów kończyn dolnych oraz inne ich schorzenia  (np. skrócenia kończyn, skrzywienia kości, zniekształcenia kości i stawów),

– wady wrodzone i nabyte kręgosłupa oraz inne jego schorzenia (np. skrzywienia kręgosłupa, zniekształcenia kręgów),

– monitorowanie przebiegu leczenia kręgosłupa i kończyn dolnych (minimalna dawka promieniowania RTG pozwala na wielokrotne przeprowadzanie badania w krótkich odstępach czasu).

Badanie umożliwia:

– pomiar rzeczywistej długości kości,

– precyzyjne określenie osi kończyn,

– dokładną ocenę struktur kostnych i stawowych,

– ocenę deformacji stawów,

– kątowe pomiary skrzywienia kręgosłupa.