Porady i Badania Specjalistyczne

 PORADY SPECJALISTYCZNE

Lp. Rodzaj porady Cena
1. Laryngologiczna 100,-
2. Okulistyczna 100,-
3. Internistyczna 100,-
4. Kardiologiczna 100,-
5. Neurologiczna 100,-
6. Psychiatryczna 100,-
7. Dermatologiczna 100,-
8. Chirurgiczna 100,-
9. Chirurgia naczyniowa 100,-
10. Ortopedyczna 100,-
11. Urologiczna 100,-
12. Ginekologiczna 100,-
13. Usługi Gabinetu Medycyny Pracy 100,-
14. Gastrologiczna 100,-
15. Pulmonologiczna (Chorób płuc) 100,-
16. Neurochirurgiczna 100,-
17. Lekarz rodzinny 100,-
18. Stomatologiczna 100,-
18. Rehabilitacyjna 100,-

 

PORADY SPECJALISTYCZNE – ZABIEGOWE

Lp. Rodzaj porady Cena
1. Laryngologiczna 130,-
2. Okulistyczna 130,-
 3. Dermatologiczna 130,-
 4. Chirurgiczna 130,-
 5. Chirurgia naczyniowa 130,-
 6. Ortopedyczna 130,-
 7. Urologiczna 130,-
 8. Ginekologiczna 130,-
 9. Neurochirurgiczna 130,-
10. Stomatologiczna ( chirurgia szczękowa ) 130,-
11. Szczepienie poza obowiązującym kalendarzem szczepień 15,-
12. Iniekcja – blokada (wykonana przez lekarza) 35,-

 

STOMATOLOGIA

I.                    Stomatologia ogólna
Lp. Usługa stomatologiczna Cena w zł
1. Ekstyrpacja miazgi w zębie jednokorzeniowym 60,-
2. Ekstyrpacja miazgi w zębie dwukorzeniowym 100,-
3. Udrożnienie i opracowanie kanału (za każdy kanał) 100,-/kanał
4. Wypełnienie kanału  (za każdy kanał) 100,-/kanał
5. Wypełnieni ubytku na jednej powierzchni 300,-
6. Wypełnieni ubytku na dwóch powierzchniach 350,-
7. Wypełnieni ubytku na trzech powierzchniach 400,-
8. Rozległa odbudowa zęba 400-1000,-
9. RTG 50,-
10. Znieczulenie 50,-
11. Leczenie nadwrażliwości szyjek zębowych (za 1 ząb) 15,-/ząb
12. Wypełnienie czasowe 100,-
I.                    Chirurgia stomatologiczna i periodontologia
1. Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego 200,-
2. Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego 500,-
3. Ekstrakcja zęba częściowo zatrzymanego 600,-
4. Plastyka połączenia ustno-zatokowego 600,-
5. Nacięcie ropnia 200,-
6. Usunięcie złogów nazębnych 200,-
7. Piaskowanie 400,-
8. Unieruchomienie zębów szyną z włókna szklanego wzmocnione kompozytem (za 1 ząb) 200/ząb,-
9. Zaopatrzenie rany szwami 200,-

 

BADANIA SPECJALISTYCZNE

Lp. Rodzaj badania Cena
1. EKG – standard 25,-
2. EKG z opisem 30,-
3. EKG wysiłkowe 120,-
4. Echokardiografia 150,-
5. EKG 24-godzinne metodą HOLTERA 120,-
6. HOLTER ciśnieniowy 100,-
7. EEG bez opisu 70,-
8. EEG z opisem 100,-
9. USG badanie ginekologiczne 120,-
10. Gastroskopia (z wycinkiem) w zależności  od ilości wycinków pobranych do badania 300,- 350,-
11. Gastroskopia (bez wycinka) 250,-
12. Kolonoskopia (z wycinkiem) w zależności od ilości wycinków pobranych do badania 400,- / 500,-
13. Kolonoskopia (bez wycinka) 350,-
14. Bronchoskopia 300,-
15. Spirometria 30,-
16. Spirometria – z opisem 50,-
17. Spirometria – testem rozkurczowym 70,-
18. Audiogram tj. audiometria 20,-
19. Tympanometria = odruchy strzemiączkowe 50,-
20. Angiografia fluoresceinowa 250,-
21. USG gałek ocznych 80,-
22. Pole widzenia 50,-
23. OCT 100,-
24. Testy płatkowe z alergenami kontaktowymi 80,-