Hospitalizacje

HOSPITALIZACJE

Lp. Oddział Cena netto
1. Oddział chorób wewnętrznych 1pkt- 60zł według JGP
2. Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym 1pkt- 60zł według JGP
3. Oddział chirurgiczny z pododdziałem chirurgii naczyniowej 1pkt- 60zł według JGP
4. Oddział urazowo-ortopedyczny 1pkt- 60zł według JGP
5. Oddział okulistyczny (Chirurgii jednego dnia) 1pkt- 60zł według JGP
6. Oddział dermatologiczny 1pkt- 60zł według JGP
7. Oddział otolaryngologiczny 1pkt- 60zł według JGP
8. OAiIT 1pkt- 60zł według TISS 28
9. Pobyt w szpitalu ponad czas hospitalizacji (pobyt hotelowy) 200,- (dobę)