Badania Laboratoryjne

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI  LABORATORYJNEJ

Rodzaj badania    CENA                                                             
PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ  
1. MOCZ-bad. og. z oceną mikroskopową osadu 10,00
2. MOCZ-bad. og. z oceną mikroskopową CITO! 11,00
3. PMR-bad.og. 40,00
4. PŁYN Z JAM CIAŁA 40,00
5. BIAŁKO DZM 4,00
6. BIAŁKO W MOCZU 4,00
7. GLUKOZA W MOCZU 4,00
8. KAŁ-NA PASOŻYTY- met.automatPARA-SEP 15,00
9. KAŁ-KREW UTAJONA –bez diety 15,00
10. MOCZ – BIAŁKO ILOŚCIOWE 4,00
11. MOCZ – BARWNIKI ŻÓŁCIOWE 4,00
12. BADANIE CYTOLOGICZNE met. MGG 10,00
13. MOCZ – KOPROPORFIRYNY 6,00
14. KAŁ-TEST NA LAMBLIE 27,00
15. KAŁ- G.LAMBLIA / CRYPTOSPORIDIUM 27,00
16. KAŁ-ENTAMOEBA 27,00
17. KAŁ- ANTYGEN HELICOBACTER PYLORI 27,00
18. KAŁ-ADENOVIRUS / ROTAWIRUS 27,00
PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA
19. POSIEW / WYMAZ 25,00
20. ANTYBIOGRAM Z MIC 30,00
21. ANTYBIOGRAM 25,00
22. ANTYBIOGRAM- PACJENCI AMBULATOR. 15,00
23. POSIEW W KIERUNKU GBS 25,00
24.             POSIEW W KIERUNKU PATOGENÓW

ALARMOWYCH

35,00
25. POSIEW ŚRODOWISKOWY ILOŚCIOWY 30,00
26. IDENTYFIKACJA + ANTYBIOGRAM

ŚRODOWISKOWY

50,00
27. POSIEW KRWI /bakterie tlenowe i beztlenowe, butelki  z

inaktywatorem antybiotyków/

80,00
28. POSIEW PŁYNÓW Z JAM CIAŁA 50,00
29. POSIEW PMR 50,00
30. POSIEW CZYSTOŚCIOWY 25,00
31. POSIEW KAŁU 25,00
32. POSIEW KAŁU W KIERUNKU SS 25,00
33. KONTROLA JAŁOWOŚCI AUTOKLAWU 15,00
PRACOWNIA BIOCHEMII KLINICZNEJ
34. ALKOHOL ETYLOWY 12,00
35. ALKOHOL ETYLOWY CITO ! 12,50
36. WAPŃ W DZM 5,00
37. FOSFOR 4,00
38. FOSFOR CITO ! 4,50
39. GGTP 5,00
40. GGTP CITO ! 5,50
41. GLUKOZA 4,00
42. GLUKOZA CITO ! 4,50
43. JONOGRAM 10,00
44. JONOGRAM CITO ! 11,00
45. CPK 5,50
46. CPK CITO ! 6,00
47. CK-MB 8,00
48. CK-MB CITO ! 8,50
49. LDH 4,50
50. LDH CITO ! 5,00
51. PROTEINOGRAM 12,00
52. KRZYWA CUKROWA 50gr. 8,00
53. MAGNEZ 4,50
54. MAGNEZ CITO ! 6,00
55. WAPŃ 5,00
56. WAPN CITO ! 5,50
57. ŻELAZO 4,50
57. ŻELAZO CITO ! 5,50
59. TIBC 8,00
60. AMYLAZA W MOCZU 6,50
61. AMYLAZA W MOCZU CITO! 7,00
62. AMYLAZA W SUROWICY 6,50
63. LIPAZA 6,50
64. LIPAZA CITO ! 7,00
65. AMYLAZA W SUROWICY CITO ! 7,00
66. FOSFATAZA ALKALICZNA 5,00
67. FOSFATAZA ALKALICZNA CITO ! 5,50
68. ALAT 4,50
69. ALAT CITO ! 5,00
70. ASPAT 4,50
71. ASPAT CITO ! 5,00
72. BILIRUBINA CAŁKOWITA 5,50
73. BILIRUBINA CAŁKOWITA CITO ! 6,00
74. TRÓJGLICERYDY 4,50
75. TRÓJGLICERYDY CITO ! 5,00
76. CHOLESTEROL LDL 4,00
77. CHOLESTEROL LDL CITO ! 4,50
78. CHOLESTEROL HDL 7,00
79. CHOLESTEROL HDL CITO ! 7,50
80. CHOLESTEROL CAŁKOWITY 4,00
81. CHOLESTEROL CAŁKOWITY CITO ! 4,50
82. KWAS MOCZOWY 4,00
83. KWAS MOCZOWY CITO ! 4,50
84. MOCZNIK 4,00
85. MOCZNIK CITO ! 4,50
86. KREATYNINA 4,00
87. KREATYNINA CITO ! 4,50
88. ALBUMINA 4,00
89. ALBUMINA CITO ! 4,50
90. BIAŁKO CAŁKOWITE 4,00
91. BIAŁKO CAŁKOWITE CITO ! 4,50
92. GLUKOZA – TEST TOLERANCJI 8,00
93. LIT 10,00
94. KLIRENS KREATYNINY 10,00
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI HEMATOLOGICZNEJ I HEMOSTAZY
95. OB. –met. automatyczna /czas bad. 30 min./ 4,0
96. MORFOLOGIA KRWI 18-PARAMETRÓW 7,00
97. MORFOLOGIA KRWI 18 CITO ! 7,50
98. MORFOLOGIA 5-DIFF 26-PARAMETRÓW 9,00
99. MORFOLOGIA 5-DIFF 26-PARAM. CITO ! 10,00
100. RETIKULOCYTY 6,00
101. RETIKULOCYT CITO ! 8,00
102. ROZMAZ KRWI 8,00
103. ROZMAZ KRWI CITO ! 10,00
104. APTT 6,00
105. APTT CITO ! 6,50
106. PT, INR 6,00
107. PT, INR CITO ! 6,00
PRACOWNIA IMMUNOCHEMI I RÓWNOWAGI KWASOWO ZASADOWEJ
108. GAZOMETRIA 12,00
109. KOMÓRKI LE – TEST 15,00
110. TEST CIĄŻOWY 10,00
111. ASO –Test ilościowy 15,00
112. CRP-Test ilościowy 12,00
113. LATEKS – RF 10,00
114. MONONUKLEOZA 40,00
115. WR 8,00
116. HBsAg 25,00
117. TSH 19,00
118. FT4 19,00
119. FT3 19,00
120. TROPONINA I 25,00
121. TROPONINA –Test jakościowy 25,00
122. TROPONINA I-test jakościowy 25,00
123. PROLAKTYNA 20,00
124. PSA CAŁKOWITE 25,00
125. Ca 19-9 28,00
126. IgE CAŁKOWITE 25,00
127. D-DIMER 36,00
128. TOKSOPL.IgG 32,00
129. TOKSOPL.IgM 32,00
130. RUBELLA IgG 32,00
131. RUBELLA IgM 32,00
132. LYME IgG/IgM 48,00
133. BORELIOZA IgM 35,00
134. BORELIOZA IgG 35,00
135. ALERGENY PANEL LITWA 36 ALERGENÓW 160,00
136. antyHCV test skryningowy 30,00
137. anty-HIV 1/2 test skryningowy 28,00
138. NARKOTYKI-MOCZ -panel 10 substancji 60,00
139. AMFETAMINA-MOCZ 14,00
140. MARIHUANA-MOCZ 14,00
141. MORFINA-MOCZ 12,00
142. EXTASY-MOCZ 12,00
143. METADON-MOCZ 12,00
144. TRÓJCYKL ANTYDEPRESANTY-MOCZ 12,00
145. BENZODIAZEPINY-MOCZ 12,00
146. BARBITURANY-MOCZ 12,00
147. DOPALACZE-MOCZ panel 5 substacji 60,00
148. TOXOCAROZA IgG i IgM 60,00
149. ANTY-HBs 30,00
150. PRZECIWCIAŁA-ANA * 50,00
151. PRZECIWCIAŁĄ pANCA* 35,00
152. PRZECIWCIAŁA cANCA * 35,00
153. CA 125 28,00
154. CMV IgG * 30,00
155. CMV IgM * 30,00
156. MILEOGRAM * 180,00
157. PRZECIWCIAŁA P/BĄBLOWCOWI * 30,00
158. WIT. B12 * 25,00
159. AFP 35,00
160. CEA 25,00
161. CA-15.3 30,00
162. ESTRADIOL * 25,00
163. TESTOSTERON * 25,00
164. PROGESTERON * 30,00
165. FSH  * 30,00
166. LH * 30,00
167. ANTY-TPO * 25,00
168. ANTY- TG * 25,00
169. BORDATELLA IgG * 30,00
170. BORDATELLA IgM * 30,00
171. MYKOPLASMA IgG * 30,00
172. MYKOPLASMA IgA * 30,00
173. MYKOPLASMA IgM * 30,00
174. ANTY-HCV test potwierdzenia * 280,00
175. ANTY-HIV ½ test potwierdzenia WB * 200,00
176. HBsAg test potwierdzenia * 143,00
177. IgE * 25,00
178. Anty-CCP* 36,00
179. IgA * 25,00
180. IgG * 25,00
181. IgM * 25,00
182. FERRYTYNA * 20,00
183. AT III * 30,00
184. KRĄŻĄCY ANTYKOAGULANT TOCZNA * 80,00
185. P/CIAŁA p-KARDIOLIPINOWE IgM * 55,00
186. P/CIAŁA p-KARDIOLIPINOWE IgM * 55,00
187. BIAŁKO C * 50,00
188. BIAŁKO S * 50,00
189. B-hCG* 25,00
190. DHEA-S * 30,00
191. PARATHORMON * 30,00
192. CHLAMYDIA IgG* 30,00
193. CHLAMYDIA IgM * 30,00
194. CHLAMYDIA IgA * 30,00
195. WITAMINA D3 55,00
196. PRZECIWCIAŁA PRZECIW GLIADYNIE* 60,00
197. ANTY-GAD * 45,00
198. ANTY-TTG IgG *,IgA 80,00
199. HOMOCYSTEINA * 60,00
200. CERULOPLAZMINA* 80,00
201. MIEDŹ* 40,00
PRACOWNIA IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ
202. Oznaczenie grupy krwi (układ ABO,RhD,przeglądowe bad. alloprzeciwciał odpornościowych )-metodą mikrokolumnową. 40,00
203. Przeglądowe badanie w kierunku obecnośći alloprzeciwciał odpornościowych PTA-met. mikrokolumnową 40,00
204. Bezpośredni test antyglobulinowy BTA-met. mikrokolumnową 20,00
204. Badanie przed przetoczeniem krwi i próba zgodności serologicznej z 1 j. krwi-met. mikrokolumnową 50,00
206. Badanie przed przetoczeniem krwi i próba zgodności serologicznej z kolejną j. krwi-met. mikrokolumnową 20,00

–  czas oczekiwania na wynik analiz oznaczonych *  od 5 do 10 dni roboczych.

–  badania w trybie „cito” wykonywane są w czasie do 1 godziny.

PRACOWNIA  PATOMORFOLOGII

Rodzaj badania Cena
Diagnostyka histopatologiczna jednego wycinka tkankowego pochodzącego z narządu lub zmiany diagnozowanej według przyjętych przez PTP zasad, uwzględniająca powtórną jego ocenę wynikającą z uwarunkowań technicznych lub procesu diagnostycznego 23,- /za 1 wycinek
Diagnostyka histopatologiczna materiału oligobiopsyjnego (drobne wycinki umieszczone w jednym naczyniu np.:

-błona śluzowa żołądka,                                         -drobne wycinki z przełyku lub jelita grubego pochodzące z badania endoskopowego)

36,- za 1 bloczek
Diagnostyka histopatologiczna jednego wycinka tkankowego badanego w technice mrożeniowej (badanie śródoperacyjne)

 

      150 ,- za 1 wycinek tkankowy przesłany do oceny (konieczne uzgodnienie terminu badania)

 

Badanie immunohistochemiczne 90,- / za jedno przeciwciało
Diagnostyka histopatologiczna drobnych wycinków tkankowych pochodzących z szyjki lub jamy macicy (tzw. wyskrobiny) 36,- za bloczek
Diagnostyka cytologiczna płynów  (jama otrzewna i opłucna, zawartość torbieli, wydzielina z brodawki sutkowej)    30,- /za rozmaz (gotowe, utrwalone rozmazy nadesłane na szkiełkach; max dwa preparaty od jednego pacjenta)
Ocena jednego rozmazu cytologicznego ginekologicznego (cytologia ginekologiczna- rozpoznanie w systemie Betesda 2001 i Papanicolaou)           14,- / zgodnie z wytycznymi NFZ oceniamy jest cały rozmaz cytologiczny
Diagnostyka cytologiczna rozmazu uzyskanego w trakcie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej wraz z wykonaniem biopsji

 

             150,- za wszystkie preparaty/rozmazy pochodzące z jednej punktowanej zmiany;