Zabiegi Fizjoterapeutyczne

ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE

Lp. Rodzaj zabiegu Cena
1. Sollux 8,-
2. Terapuls 12,-
3. Jonoforeza z lekiem pacjenta 8,-
4. Jonoforeza z lekiem z Zakładu Rehabilitacji 10,-
5. Galwanizacja 10,-
6. Diadynamik 10,-
7. Interdynamik 10,-
8. Tens 10,-
9. Kotz 10,-
10. Elektrostymulacja 10,-
11. Ultradźwięki 12-
12. Fonoforeza 12,-
13. Pole magnetyczne 10,-
14. Laser 12,-
15. Inhalacje 8,-
16. Parafina 12,-
17. Ćwiczenia usprawniające 10 -30,-
18. Ćwiczenia na przyrządach 8,-
19. Krioterapia miejscowa 15,-
20. Kriokomora ( 1 zabieg ) 35,-
21. Masaż suchy 10 – 30,-
22. Wyciąg lędźwiowy 10,-
23. Wyciąg szyjny 10,-
24. Masaż wirowy kończyn górnych 15,-
25. Masaż wirowy kończyn dolnych 15,-
26. Masaż pneumatyczny 30,-
27. Masaż grzbietu częściowy 30,-
28. Masaż grzbietu całościowy 50,-
29. Kąpiel perłowa 30,-