Dokumentacja Medyczna

 INNE

Lp. Rodzaj świadczeń Cena netto + VAT
1. Odpis karty informacyjnej odbieranej osobiście 10,-
1. Odpis karty informacyjnej doręczanej pocztą 19,-
2. Zaświadczenie lekarskie:

a) dla sądu w związku z niezdolnością uczestnictwa                         w rozprawie nie związane ze stanem zdrowia

b) o stanie zdrowia dla celów mieszkaniowych i kwaterunkowych

c) kwalifikujące zdolność do podjęcia nauki, doskonalenia zawodowego, odbycia testów sprawnościowych (nie dotyczy kształcenia osób kontynuujących kształcenie)

d) o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych
(z wyjątkiem Opieki Społecznej)

e) o stanie zdrowia dla prywatnych ubezpieczycieli

f) do urzędu mieszkaniowego o zwiększenie powierzchni lokalowej

g) o braku przeciwwskazań do zajęć aerobiku, pływania itp.

50,-
3. Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie wydawane
dla osób wyjeżdżających za granicę (orzeczenie w języku polskim)
50,-
4. Orzeczenie dla celów epidemiologicznych z wpisem                        do książeczki 30,-
5. Orzeczenie lekarskie dla ratowników WOPR, GOPR 30,-
6. Obdukcja dla celów sądowo- lekarskich 120,-
7. Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych             ( dla studentów, uczniów) 30,-
8. Zaświadczenie lekarskie odnośnie zdolności studenta/ucznia do odbywania praktyk studenckich/wakacyjnych 30,-
9. Świadectwo wojskowo – lekarskie 15,-
10. Odpis historii choroby (kserokopia) 71 gr. 1 strona
11. Wypełnienie druku do ZUS, KRUS – pacjenci nie                ubezpieczeni 50,-
12. Odpis wyniku badania (kserokopia) 71 gr. 1 strona
13. Opinia lekarska 150,-
14. Opinia na podstawie dokumentacji 300,-
15. Inne odpisy

–          odpowiedź na wezwanie nadesłania dowodów

–          odpowiedź na zapytanie o leczenie

–          odpowiedź dotycząca okoliczności wypadku

10,-
1. Przesłanie dokumentów pocztą (wg kosztów przesyłki) 5,50,-
2. Woda destylowana (1 litr) 1,20,-

 

 BADANIA INNE

Lp. Rodzaj świadczeń
Cena
1. Badanie osób ubiegających  się o pozwolenie na broń  
a) Badanie lekarskie

-ogólna ocena stanu zdrowia przeprowadzona przez lekarza upoważnionego

-badania specjalistyczne i pomocnicze zlecone przez lekarza upoważnionego

-wydanie orzeczenia przez lekarza upoważnionego

200,-
b) Badanie psychologiczne 300,-
  razem 500,-
2.                    Badanie osób posiadających pozwolenie na broń  
a) badanie lekarskie 200,-
b) badanie psychologiczne 300,-
  razem 500,-
3. Badanie osób posiadających  pozwolenie na broń w trybie określonym w art. 15 ust. 5 ustawowy  
a) badanie lekarskie 200,-
b) badanie psychologiczne 300,-
                                                                                       razem 500,-
4. Badanie osób posiadających lub ubiegających się                         o pozwolenie na broń w trybie odwoławczym  
a) badanie lekarskie 200,-
b) badanie psychologiczne 300,-
                                                                                       razem 500,-
5. Za wydanie zaświadczenia osobom ubiegającym się o pozwolenie na broń – jeżeli zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni od dnia badania na pracownika ochrony. 100,-
6. Badanie psychologiczne pracownika ochrony  
a) Badanie lekarskie osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 307,50
b) Badanie psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 123,00
  razem 430,50
7. Badanie psychologiczne pracownika straży miejsko-granicznej 250,-
7. Badanie kwalifikacyjne do aresztu 60,-
8. Badania specjalistyczne dla kandydatów na kierowców                          z wystawieniem zaświadczenia kat. A i B 50,-
9. Badania specjalistyczne dla kandydatów na kierowców   zawodowych  z wystawieniem zaświadczenia kat. C i D 140,-

 

POZOSTAŁE USŁUGI

Lp. Rodzaj świadczeń
Cena
1. Przechowywanie zwłok  po 72 godz.  
  1 doba

2 doba

3 doba i każda kolejna

200,-

150,-

100,-

2. Najem pomieszczenia do sekcji zwłok 50,-/godz.
3. Sekcja zwłok zlecona 200,-