Medycyna Pracy

[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”]

MEDYCYNA PRACY

Rodzaj świadczeń

Cena
Badanie osób ubiegających  się o pozwolenie na broń

 

Badanie lekarskie-ogólna ocena stanu zdrowia przeprowadzona przez lekarza upoważnionego

-badania specjalistyczne i pomocnicze zlecone przez lekarza upoważnionego

-wydanie orzeczenia przez lekarza upoważnionego

200,-

Badanie psychologiczne

300,-

razem

500,-

Badanie osób posiadających pozwolenie na broń

 

badanie lekarskie

200,-

badanie psychologiczne

300,-

razem

500,-

Badanie osób posiadających  pozwolenie na broń w trybie określonym w art. 15 ust. 5 ustawowy

 

badanie lekarskie

200,-

badanie psychologiczne

300,-

                                                                                     razem

500,-

Badanie osób posiadających lub ubiegających się                         o pozwolenie na broń w trybie odwoławczym

 

badanie lekarskie

200,-

badanie psychologiczne

300,-

                                                                                     razem

500,-

Za wydanie zaświadczenia osobom ubiegającym się o pozwolenie na broń – jeżeli zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni od dnia badania na pracownika ochrony.

100,-

Badanie psychologiczne pracownika ochrony

430,50,-

Badanie psychologiczne pracownika straży miejsko-granicznej

250,-

Badanie kwalifikacyjne do aresztu

60,-

Badania specjalistyczne dla kandydatów na kierowców                          z wystawieniem zaświadczenia kat. A i B

50,-

Badania specjalistyczne dla kandydatów na kierowców   zawodowych  z wystawieniem zaświadczenia kat. C i D

140,-

[/vc_column_text]