Transport Samochodowy

TRANSPORT SAMOCHODOWY

Lp. Rodzaj świadczeń
Cena
1. Transport sanitarny

a)                  Kierowca + ratownik – w godz. 7.00 – 22.00

b)                  Kierowca + ratownik – w godz. 22.00 – 7.00

c)                  Kierowca + ratownik –  w  dni  ustawowo  wolne  całodobowo

d)                  plus zryczałtowana opłata eksploatacyjna

 

 

60,-/za godz.

80,-/za godz.

100,-/za godz.

 

3 zł/km

2. Transport medyczny

a)  Ratownik-kierowca + ratownik   –  w  godz.  7.00 – 22.00

b)  Ratownik-kierowca + ratownik   –  w  godz.  22.00 – 7.00

c)  Ratownik-kierowca + ratownik   –  w dni ustawowo wolne           całodobowo

d)  plus zryczałtowana opłata eksploatacyjna

 

   80,-/za godz.

100,-/za godz.

100,-/za godz.

 

3 zł/km

3. Godzina pracy lekarza w transporcie medycznym    100,-/za godz.
4. Godzina pracy pielęgniarki w transporcie medycznym   50,-/za godz.
5. Kierowca + pracownik techniczny – w godz. 7.00 – 22.00     60,-/za godz.
6. Kierowca + pracownik techniczny – w godz. 22.00 – 7.00   80,-/za godz.
 

7.

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej wg ustaleń z uwzględnieniem cennika