Pierwsza Pomoc

KURS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

 

Polskie prawo nakazuje udzielania pierwszej pomocy człowiekowi znajdującemu się w sytuacji zagrożenia życia.

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której trzeba będzie udzielić pierwszej pomocy. Może będziesz musiał pomóc bliskiej Ci osobie, koledze z pracy, obcej osobie na ulicy… Abyś był na to gotowy, abyś mógł sprostać wyzwaniu i pomóc drugiemu człowiekowi, my oferujemy Ci pomoc w zdobyciu wiedzy i umiejętności niezbędnych do tego.

Nowelizacja Kodeksu Pracy (DZ.U. Nr 223, poz. 1460, z dnia 18 grudnia 2008r.) , nakłada obowiązek na pracodawcę wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

Kursy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 1. Każdy kurs obejmuje część teoretyczną i praktyczną, trwającą 8 godzin (3godz. wykładów, 5 godz. praktyki w grupach 8 osobowych).
 2. Celem kursu jest uświadomienie uczestnikom szkolenia znaczenia udzielania pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia zdrowia i życia oraz przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. Szkolenie kończy się sprawdzianem teoretycznym (test jednokrotnego wyboru) i praktycznym (ocena zachowania podczas symulowanego zdarzenia).
 4.  Zapewniamy materiały dydaktyczne potrzebne do szkolenia.
 5. Po zakończeniu szkolenia i pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT ukończenia kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 6. Tematyka kursu:
  • ZNACZENIE UDZIELANIA POMOCY PRZEZ ŚWIADKÓW ZDARZENIA
  • ZASADY WEZWANIA POMOCY
  • ROZPOZNANIE ZATRZYMANIA KRĄŻENIA
  • RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO ODDECHOWA
  • POSTĘPOWANIE W URAZACH RANY, KRWOTOKI , ZŁAMANIA, NAPAD PADACZKOWY
  • POSTĘPOWANIE W OMDLENIACH, POZYCJA BOCZNA BEZPIECZNA.
 7. Koszt kursu -80zł /za osobę. W przypadku większej ilości chętnych udzielamy rabatu.
 8. Bliższych informacji udziela SOR telefon – 87 621 99 14 do godz. 14:00