KOMENDA FILII SZPITALA W EŁKU


płk mgr Robert  TRELA


KOMENDANT FILII SZPITALA

KOMENDANT VIII OBWODU PROFILAKTYCZNO – LECZNICZEGO

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełkuppłk mgr farm. Michał WAWRESZUK


ZASTĘPCA KOMENDANTA FILII SZPITALA

DS. VIII OBWODU PROFILAKTYCZNO – LECZNICZEGO

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku


ppłk Cezary ROZWALKA


SZEF LOGISTYKI FILII SZPITALA

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku


ppor. Urszula ORŁOWSKAMŁODSZY OFICER - ASYSTENT KOMENDANTA SZPITALA
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

mgr plg. Elżbieta
ARAMINOWICZ-KIERKLO


KIEROWNIK  PIELĘGNIARSTWA
Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie - Filia w Ełku