A K T U A L N O Ś C I

Życzenia WIELKANOCNE

Szczepienia służb mundurowych

Przedstawiciele poszczególnych służb mundurowych, w tym żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej oraz Państwowej Straży Pożarnej, przyjęli w 1WSzKzP SPZOZ - Filia Ełk pierwsze dawki szczepionki przeciwko COVID-19, zgodnie z obowiązującym harmonogramem szczepień.

 

                                                                                              ppor. Urszula Orłowska

 

Nadanie tytułu naukowego profesora
przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej


Profesor Hermanowicz należy do zespołu lekarskiego Oddziału Neurochirurgii 1WSzKzP SPZOZ - Filia w Ełku.
Z pracą w naszym szpitalu związany jest niemalże od początku funkcjonowania oddziału.

 Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 4 stycznia 2021r. dr hab. Adam Hermanowicz uzyskał
tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Nadanie tego tytułu jest uhonorowaniem znaczącego
dorobku naukowego oraz wkładu włożonego w wieloletnią działalność medyczną.


Z tej okazji w imieniu Komendanta Filii Szpitala oraz pracowników, składamy najserdeczniejsze gratulacje
Panu Profesorowi Adamowi Hermanowiczowi oraz życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych.

 

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z prof. dr hab. n. med. Adamem Hermanowiczem:

https://radio5.com.pl/goscie/profesor-szpitalu-wojskowym-w-elku/

 

ppor. Urszula Orłowska 

SZCZEPIENIA KOMBATANTÓW

Dzieki wspólnym działaniom 1WSzKzP SPZOZ-Filia w Ełku oraz 4 W-M BOT zaszczepieni zostali kombatanci z obszaru terytorialnego VIII Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego.

 Zespół Szczepienny składający się z lekarza oraz pielęgniarki szczepiennej z 1.Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką SPZOZ w Lublinie - Filia w Ełku oraz ratowników medycznych wraz z kierowcą pojazdu sanitarnego
4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zabezpieczyli szczepienia kombatantów w zasięgu
terytorialnym VIII Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego, w miejscach ich stałego zamieszkania. Są to kombatanci,
którzy samodzielnie lub z przyczyn zdrowotnych nie mogli udać się do stacjonarnych punktów szczepień.

 Zespół przed podaniem szczepionki kwalifikował pacjenta poprzez wywiad medyczny i badanie lekarskie.
Dopiero po pełnej procedurze kwalifikacyjnej, która obowiązuje we wszystkich tradycyjnych punktach szczepień
oraz przy braku przeciwwskazań, pacjent mógł być poddany szczepieniu przeciwko covid-19, przyjmując
przy tym pierwszą dawkę. Następnie dokonywana była obserwacja stanu zdrowia zaszczepionego kombatanta
aby w razie wystapienia jakichkolwiek komplikacji, móc udzielić profesjonalnej opieki medycznej.

 Mając na uwadze wiek oraz zagrożenie zakażeniem SARS-CoV-2, chcieliśmy zapewnić kombatantom
w sposób bezpieczny i komfortowy możliwość zaszczepienia się.

 Do szczepienia zgłosiło się 31 kombatantów. Wyjazdowy Zespół Szczepienny w ramach powyższej akcji
udzielił pomocy kombatantom z Elbląga, Kętrzyna, Lidzbarka Warmińskiego, Olsztyna, Ostródy, Pisza i Giżycka.

                                                                                                       

 „Podziwiam i dziękuję za całkowite oddanie, zaangażowanie, zapał i determinację w realizacji tak ważnego zadania. Miałam okazję być naocznym świadkiem i przekonać się osobiście jak rzetelnie i prawidłowo przebiega cała akcja,
zobaczyć wdzięczność i radość w oczach naszych zaszczepionych już kombatantów, którzy do tej pory byli mocno zaniepokojeni tym, że może nie uda im się pokonać walki z koronawirusem, gdyż w ich mocno już podeszłym wieku
nie mogli stanąć w pierwszych szeregach do tego boju, ale na szczęście mają godnych następców.”
– P. Lidia KUSZ, Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Elblągu

                                                                                                                       

 

Tekst:
ppor. Urszula Orłowska, 1WSzKzP SPZOZ-Filia w Ełku
Paulina Kucińska, 4W-M BOT

Szczepienia przeciw COVID-19


Rejestracja na szczepienie
przeciw COVID-19
nr tel. 882 935 746

w godzinach od 8.00 do 15.00


Wypełnione formularze zgłoszeń na szczepienia należy zabrać ze sobą w dniu szczepienia.
zgodnie z poniższymi załącznikami.


Koordynator ds. szczepień 1WSzKzP SP ZOZ - Filia Ełk:


 1. lek. med. Mirosław Starzomski - tel. 87 621 99 94, adres e-mail: mstarzomski@1wszk.elk.pl

 2. lic. plg Marta Minarowska, tel. 882 935 744, adres e-mail: szczepionka.covid@1wszk.elk.pl

 INFORMACJA DLA PACJENTÓW 


Informujemy, że świadczenia rehabilitacyjne dla osób z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
w ramach programu
„ŚWIADCZENIA MEDYCZNE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
zostały przedłużone i będą realizowane do 31.12.2021r.  

Pierwsze szczepienia w szpitalu
przeciwko COVID-19


W ciągu ostatniego roku SARS-CoV-2 nauczył nas, że jest nieprzewidywalny.

Zdając sobie sprawę z wynikających zagrożeń, spowodowanych chorobą COVID-19 oraz z tego, przed czym szczepienie może nas uchronić, dajemy przykład i jednocześnie zachęcamy wszystkich do zaszczepienia się.

W dniu 29 grudnia br., Komendant Filii Szpitala - płk Robert TRELA został pierwszą osobą zaszczepioną w 1WSzKzP SPZOZ - Filia Ełk.

 

ppor. Urszula Orłowska

Życzenia na Boże Narodzenie

Łączymy na Święta


Filia 1WSzKzP SP ZOZ w Ełku włączyła się we współpracę z WOT w inicjatywę "Łączymy na Święta".

Dzięki zapewnionym środkom łączności przez 4 W-M BOT, hospitalizowani pacjenci mogli nawiązać kontakt z rodziną
oraz złożyć życzenia świąteczne.

 ppor. Urszula Orłowska

Świąteczny prezent od przedszkolaków
z Olsztyna oraz Radio Olsztyn

W imieniu pacjentów oraz pracowników Tymczasowego Oddziału Zakaźnego 1WSzKzP SPZOZ - Filia Ełk, pragniemy podziękować przedszkolakom z Olsztyna oraz Radio Olsztyn za piękny dar w postaci świątecznego drzewka.

Choinka została udekorowana przez dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 21 i Prywatnego Przedszkola "Stokrotka" w Olsztynie, z myślą o hospitalizowanych pacjentach z COVID-19 oraz personelu medycznym, sprawującym opiekę nad zakażonymi chorymi.
Bożonarodzeniowe drzewko zostało dostarczone do naszego szpitala przez Radio Olsztyn.

Pomysłodawcom akcji serdecznie dziękujemy !!!

 

ppor. Urszula Orłowska

Zakończono realizację projektu
„Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej"


Bezpośrednim celem projektu było przygotowanie bazy laboratoryjnej do możliwości prowadzenia innowacyjnej diagnostyki laboratoryjnej oraz diagnostyki mikrobiologicznej, co w efekcie wpłynie na polepszenie dostępności do badań w aspekcie profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz zakażeń wywoływanych przez mikroorganizmy w aspekcie rosnącej wielooporności szczepów bakteryjnych na antybiotyki. W ramach projektu zakupiono również analizator do diagnostyki molekularnej umożliwiający prowadzenie diagnostyki w kierunku wykrywania SARS-CoV-2 metodą PCR.


       W ramach projektu polepszono również warunki do obsługi pacjentów. Zmodernizowano pomieszczenia, takie jak:

- Poczekalnia;

- Punkt pobierania materiału do badań;

- Pracownia Mikrobiologiczną;

- Pracownia Serologii Transfuzjologicznej oraz Banku Krwi.


       Laboratorium zostało wyposażone w następujący sprzęt:

- analizator do szybkiej identyfikacji bakterii, wykorzystujący metodę spektrometrii masowej -VITEK MS;

- analizator do oznaczania lekowrażliwości - VITEK 2 Compact;

- analizator do posiewu krwi i płynów ustrojowych, stanowiący uzupełnienie najnowszych technik diagnostycznych, umożliwiając prowadzenie diagnostyki mikrobiologicznej krwi i płynów ustrojowych - Bact ALERT 3D;

- urządzenie do barwienia preparatów mikrobiologicznych - PreviColor Gram;

- system do diagnostyki molekularnej, jako innowacyjne urządzenie, pozwalające na prowadzenie szybkiej diagnostyki zakażeń: układu oddechowego, ośrodkowego układu nerwowego, układu pokarmowego, diagnostykę zakażeń krwi ( sepsy) oraz diagnostykę w kierunku SARS-CoV-2 metodą Multiplex PCR - BioFire FilmArray;

- mikroskopy optyczne;

- chłodziarki laboratoryjne;

- cieplarki/inkubator laboratoryjny.

 

      Doposażenie w sprzęt najnowszych technologii w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej umożliwia wprowadzenie innowacyjnych metod diagnostycznych na potrzeby oddziałów szpitala i przychodni specjalistycznych. Zwiększy dostępność do badań mikrobiologicznych w leczeniu chorób układu oddechowego oraz przyczyni się do optymalizacji kosztów diagnostyki i skutecznie umożliwi zapobieganiu rozwijania się oporności na stosowane antybiotyki, wskazując możliwości prowadzenia skutecznej polityki w zakresie zakażeń szpitalnych.

     

      Praca w zmodernizowanym i doposażonym laboratorium diagnostycznym wraz z pracownią mikrobiologiczną, pozwoli osiągnąć zintegrowane najnowsze rozwiązania w zwalczaniu zakażeń układu oddechowego bakteriami wieloopornymi oraz wirusami (w tym SARS-CoV-2), które są ogromnym problemem dla systemu opieki zdrowotnej ze względu na brak możliwości leczenia lub ich ograniczenia.https://radio5.com.pl/diagnostyka-na-swiatowym-poziomie/

 https://radioolsztyn.pl/szybsza-diagnostyka-w-elckim-szpitalu-wojskowym-do-placowki-trafil-nowoczesny-sprzet/01546229

 https://elk.wm.pl/682463,Laboratorium-diagnostyczne-i-pracownia-mikrobiologiczna-na-najwyzszym-poziomie.html

  INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Informujemy, że z dniem 01 grudnia 2020r. w Pracowni Fizjoterapii
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ Filia w Ełku rozpoczniemy udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych ambulatoryjnych w ramach Programu  „ŚWIADCZENIA MEDYCZNE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

Świadczenia rehabilitacyjne objęte programem, finansowane są przez NFZ,
a korzystanie z nich, w ramach programu, nie wymaga skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Warunkiem zakwalifikowania się do korzystania ze świadczeń w programie,
 jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim albo umiarkowanym, bądź orzeczenia równoważnego, potwierdzonego odpowiednimi dokumentami.

Osoby z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zapraszamy
do Pracowni Fizjoterapii. W celu umówienia się na wizytę należy zarejestrować się pod numerem tel. 87 621 99 03.

Dzień Ratownictwa Medycznego


Powołany został Ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
i jest obchodzony 13 października.

Z tej okazji Komendant Filii Szpitala, płk Robert TRELA wyraził wdzięczność za pracę wszystkim ratownikom w szpitalu
oraz przekazał życzenia od Prezydenta Ełku - Pana Tomasza ANDRUKIEWICZA.


ppor. Urszula Orłowska

POŻEGNANIE OFICERÓW


W dniu 30.09.2020r pożegnaliśmy kolejnych żołnierzy
ppłk lek. Marka CHOJNOWSKIEGO, mjr Wiesława KOZALA oraz ppor. lek. Edytę KUJKO,
którzy dalszą służbę pełnić będą w innych instytucjach wojskowych.

    Komendant wraz z pracownikami podziękował żegnanym za lata sumiennej służby na rzecz Filii 1 WSzKzP SPZOZ w Ełku oraz życzył powodzenia na dalszej drodze zawodowej i realizacji kolejnych planów w życiu osobistym.

                                                                                                                                                                                                                    ppor. Urszula Orłowska

CZAS POŻEGNAŃ

W czwartek 27 sierpnia br. Komendant Filii Szpitala płk Robert TRELA wraz z pracownikami pożegnał zwolnionych z zawodowej służby wojskowej
ppłk lek. Piotra PERKOWSKIEGO,
ppłk lek. Piotra PRZYBOROWSKIEGO
oraz odchodzących ze stanowiska służbowego
mgr farm. Waldemara ŁAPĘ
i mgr Zbigniewa KRYSZCZUKA.

Wszystkim żegnanym dziękujemy za wysiłek i trud włożony w ciężką, wieloletnią pracę oraz życzymy wielu sukcesów i pomyślności
a przede wszystkim zasłużonego odpoczynku na emeryturze!


       ppor. Urszula Orłowska

Gaszyn Challenge. Pomoc dla Hani.

Szanowni Państwo! 

Dziękujemy za nominację dla Miejskiego Przedszkola Perełka im. Jana Brzechwy

w Ełku.

Typujemy do wykonania zadania:

- 4 Warmińsko-Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej w Olsztynie;

- Wojskową Komendę Uzupełnień w Ełku;

- Rejonową Wojskową Komisję Lekarską w Ełku. 

1WSzKzP SP ZOZ – Filia w Ełku melduje wykonanie zadania!


Dzień Weterana

Działań Poza Granicami Państwa

Święto zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku i jest obchodzone w naszym kraju 29 maja.
Dla uczczenia pamięci wszystkich weteranów uczestniczących w misjach zagranicznych na terenie całego świata żołnierze 1WSzKzP SPZOZ – Filia w Ełku przyłączają się do akcji „22 pompki dla Weteranów".
Dziękujemy za Waszą służbę pełną oddania i poświęcenia!

Podziękowania

Dzień Położnej
i Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

Pożegnanie Żołnierza


W dniu 24.04.2020r. pożegnaliśmy ppłk lek. Konrada TKACZEWSKIEGO – Zastępcę Komendanta Filii Szpitala ds. Medycznych, który zakończył wykonywanie obowiązków w Filii 1WSzKzP SPZOZ Ełk. Decyzją wyższych przełożonych skierowany został do pełnienia zadań służbowych w innej jednostce wojskowej. Ppłk lek. Konradowi Tkaczewskiemu życzymy dalszych sukcesów w służbie i pracy oraz w życiu osobistym.

ppor. Urszula Orłowska.

Dzień Kobiet

W dniu dzisiejszym w 1 WSzKzP SPZOZ- Filia Ełk, obchodziliśmy Dzień Kobiet.

Na spotkanie z Komendantem Filii przybyły panie – pracownice wojska, jak również te na co dzień służące w mundurze.

Pan płk Robert TRELA podziękował Paniom za codzienny trud w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz złożył najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności wręczając symboliczną różę.

Pożegnanie z mundurem Żołnierza odchodzącego do rezerwy


W czwartek 30 stycznia br. płk Robert TRELA, Komendant Filii 1 WszKzP SPZOZ wraz z kadrą i pracownikami pożegnał żołnierza zawodowego, odchodzącego do rezerwy – mjr Andrzeja SOKOŁOWSKIEGO.

Po odczytaniu rozkazu o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej Komendant Filii podziękował mjr Andrzejowi SOKOŁOWSKIEMU za zaangażowanie i poświęcenie w wykonywaniu obowiązków służbowych w ponad 39 letniej zawodowej służbie wojskowej.

ppor. Urszula Orłowska

  Pobranie narządów do przeszczepu

28 listopada 2019r w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Ełku po raz pierwszy w historii placówki doszło do pobrania narządów do przeszczepu.

Pacjent doznał ciężkiego urazu głowy, który był przyczyną śmierci mózgowej, orzeczonej przez kilku specjalistów
w dziedzinie anestezjologii i neurologii. Po trudnych rozmowach, którą przeprowadził szpitalny koordynator ds. transplantacji, rodzina nie wyraziła sprzeciwu. Do pobrania narządów przybyły 3 zespoły transplantacyjne z Gdańska, Olsztyna i Warszawy. Dzięki pobranym narządom, które podjęły pracę, uratowano życie 46 letniemu mężczyźnie, 73 letniemu mężczyźnie oraz 32 letniemu mężczyźnie. To olbrzymi sukces w sensie medycznym i etycznym. Z jednej strony zaangażowanie lekarzy, pielęgniarek i diagnostów medycznych a z drugiej strony cudowna, altruistyczna postawa rodziny, która w obliczu tragedii podjęła świadomą decyzję darowania życia innym cierpiącym ludziom. Chorzy, którym przeszczepiono narządy wracają do zdrowia.

Uroczyste Otwarcie Oddziału Neurochirurgii


Dnia 06 listopada 2019r. w kompleksie 1 WSZKzP SP ZOZ w Ełku miała miejsce uroczość  z okazji Otwarcia Oddziału Neurochirurgii.

Obchody rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Katedrze Św. Wojciecha, następnie Komendant Filii 1 WSzKzP płk mgr inż. Mariusz PASIEKA złożył meldunek Dyrektorowi Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Pani dr Aurelii Ostrowskiej.

Uroczystego powitania zaproszonych gości dokonał Komendant 1WSzKzP w Lublinie-  płk mgr Andrzej SKIBA.

Po poświęceniu oddziału przez ks. dr Marcina MACZANA oraz ks. FIEDZIUKIEWICZA nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez Senator RP- Panią Małgorzatę KOPICZKO, Posła na Sejm RP- Pana Wojciecha KOSSAKOWSKIEGO,
prof. dr hab. n. med. Mirosława ZĄBKA
oraz Zastępcę Dyrektora Ds. Medycznych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie – Pana Walentego SELIGĘ.

Po uroczystym otwarciu oddziału neurochirurgicznego miała miejsce Konferencja  Neurochirurgiczna, którą zainaugurował swoim wykładem prof. dr hab. n. med. Mirosław ZĄBEK. O genezie, roli i zadaniach oraz funkcjonowaniu nowopowstałego oddziału prelekcje wygłosił koordynator oddziału neurochirurgicznego lek. Szymon KACZOR.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie.  Koordynatorowi Oddziału Neurochirurgicznego
lek. Szymonowi KACZOROWI wraz z personelem medycznym życzymy wielu sukcesów.

ppor. Urszula Orłowska