1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Filia w Ełku


ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk,

woj. warmińsko-mazurskie, Polska

SEKRETARIAT KOMENDANTA    87 62 19 803

FAX 87 62 19 807

NIP: 712-241-08-20
Regon: 431022232
E-mail: sekretariat@1wszk.elk.pl
Strona Szpitala: www.1wszk.elk.pl


REJESTRACJA POZ   87 621 99 99
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA   87 621 99 89
REJESTRACJA PZP   87 621 98 46
REJESTRACJA STOMATOLOGICZNA   87 621 99 97
REJESTRACJA TK/RTG   87 621 99 35

TELEFONY

KOMENDA
Komendant Filii Szpitala 87 62 19 800
Zastępca Komendanta Filii Szpitala 87 62 19 801
Sekretariat 87 62 19 803
Kierownik ds. Pielęgniarstwa 87 62 19 904
Młodszy oficer asystent Komendanta Szpitala 539-539-639
Koordynator ds. Lecznictwa NATO 87 62 19 925
Pielęgniarka Epidemiologiczna 87 62 19 969
Inspektor BHP/PPOŻ 87 62 19 968
Radca Prawny 87 62 19 968
ZESPÓŁ ds. ADMINISTRACJI OGÓLNEJ
Szef Zespołu ds. Administracji Ogólnej 87 62 19 922
Dział Kadr – CYWILNY 87 62 19 928
Dział Kadr – WOJSKOWY 87 62 19 966
Punkt Podawczy 87 62 19 965
FAX – Punkt Podawczy 87 62 19 807
ZESPÓŁ ds. FINANSÓW I RACHUBY PŁAC
Szef Zespołu 87 62 19 982
Zastępca Szefa Zespołu 87 62 19 981
Punkt Kasowy 87 62 19 985
ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zespół Zamówień Publicznych  87 62 19 936
DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ I ARCHIWUM
Działu Statystyki Medycznej 87 62 19 974
Archiwum medyczne 87 62 19 975
LOGISTYKA
Szef Logistyki Filii Szpitala 87 62 19 802
Sekcja Sprzętu Medycznego 87 62 19 956
Sekcja Infrastruktury 87 62 19 848
Sekcja Infrastruktury 87 62 19 924
Dział Informatyki i Cyfryzacji 87 62 19 920
Sekcja Żywnościowa 87 62 19 977
Sekcja Mundurowa 87 62 19 978
Sekcja Samochodowa 87 62 19 979
PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych
87 62 19 942
Punkt Ewidencyjny 87 62 19 952
REJONOWA BAZA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO
Szef RBZMed 87 62 19 957
Kierownik sekcji przechowywania 87 62 19 917
Kierownik Magazynów 87 62 19 967
Podoficer Magazynier  
Podoficer sekcji zaopatrzenia 87 62 19 958
Starszy referent RBZMed. 87 62 19 955
SEKCJA MOBILIZACYJNA
Kierownik Sekcji Mobilizacyjnej 87 62 19 950
Sekcja Mobilizacyjna 87 62 19 951
OCHRONA
Pracownik ochrony – wjazd do Szpitala 87 62 19 809
Pracownik ochrony – bud. nr 72 87 62 19 808
Pracownik ochrony – bud. nr 90 87 62 19 929
S Z P I T A L   I   P O R A D N I E
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
Ordynator oddziału 87 62 19 910
Lekarze oddziału 87 62 19 911
Pielęgniarka koordynująca 87 62 19 912
Ratownicy medyczni 87 62 19 913
Pielęgniarka dyżurna 87 62 19 914
Pokój badań 87 62 19 921
Izba Przyjęć 87 62 19 923
ODDZIAŁ ANASTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Ordynator oddziału 87 62 19 810
Lekarze oddziału 87 62 19 811
Pielęgniarka koordynująca 87 62 19 812
Pielęgniarka dyżurna 87 62 19 813
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII NACZYNIOWEJ
Ordynator oddziału 87 62 19 891
Lekarze oddziału 87 62 19 891
Pielęgniarka koordynująca 87 62 19 892
Pielęgniarka dyżurna 87 62 19 893
BLOK OPERACYJNY I CENTRALNA STERYLIZATORNIA
Kierownik bloku 87 62 19 820
Lekarze oddziału 87 62 19 821
Pielęgniarka koordynująca 87 62 19 822
Pielęgniarka dyżurna 87 62 19 823
Centralna Sterylizacja 87 62 19 953
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGII
Ordynator oddziału 87 62 19 860
Lekarze oddziału 87 62 19 861
Pielęgniarka koordynująca 87 62 19 882
Pielęgniarka dyżurna 87 62 19 893
ODDZIAŁ OKULISTYKI
Ordynator oddziału 87 62 19 851
Lekarze oddziału  
Pielęgniarka koordynująca 87 62 19 882
ODDZIAŁ ZAKAŹNY - COVID-19
Ordynator 87 62 19 830
Lekarze oddziału 87 62 19 854
Pielęgniarka koordynująca
Pielęgniarka dyżurna czysta
Pielęgniarka dyżurna brudna 1
Pielęgniarka dyżurna brudna 2
87 62 19 872
87 62 19 843
87 62 19 853
87 62 19 873
ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
Ordynator/Lekarz oddziału 87 62 19 870
Pielęgniarka koordynująca 87 62 19 832
Pielęgniarka dyżurna 87 62 19 833
ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY
Ordynator oddziału 87 62 19 881
Lekarze oddziału  
Pielęgniarka koordynująca 87 62 19 882
Pielęgniarka dyżurna 87 62 19 883
ODDZIAŁ NEUROCHIRURGICZNY
Ordynator oddziału 87 62 19 855
Lekarze oddziału 87 62 19 855
Sekretarki Medyczne 87 62 19 857
Pielęgniarka koordynująca 87 62 19 842
Pielęgniarka dyżurna 87 62 19 843
Kuchnia 5P 87 62 19 844
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM ONKOLOGII KLINICZNEJ
Lekarze oddziału - onkologia 87 62 19 831
Pielęgniarka dyżurna 87 62 19 833
ZAKŁAD REHABILITACJI
Kierownik 87 62 19 900
Pielęgniarka /technik dyżurny 87 62 19 903
ZAKŁAD ANALITYKI LEKARSKIEJ
Kierownik zakładu 87 62 19 940
Laborant dyżurny 87 62 19 943
Pracownia Hematologii 87 62 19 944
Pracownia Serologii 87 62 19 946
Pracownia Bakteriologii 87 62 19 947
Pracownia Histopatologiczna 87 62 19 837
Prosektorium 87 62 19 836
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Rejestracja RTG 87 62 19 935
Rejestracja RTG – bud 35 87 62 19 926
Kierownik techników 87 62 19 930
Pracownia Tomografii Komputerowej 87 62 19 933
Lekarze Zakładu 87 62 19 934
APTEKA ZAKŁADOWA
Kierownik Apteki Zakładowej 87 62 19 970
Magazyn Apteki Zakładowej 87 62 19 971
Księgowość Apteki Zakładowej/ Technicy 87 62 19 972
PORADNIE POZ
Rejestracja POZ 87 62 19 999
Gabinet POZ I 533 306 751
Gabinet POZ II 87 62 19 992
Gabinet POZ III 87 62 19 993
Gabinet POZ IV 87 62 19 991
Gabinet POZ V 87 62 19 994
Gabinet zabiegowy/Punkt Szczepień 87 62 19 990
Gabinet Medycyny Pracy/ Pracownia EKG 87 62 19 996
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Rejestracja Poradni Specjalistycznych 87 62 19 989
Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego 87 62 19 846
Poradnia Chirurgiczna 87 62 19 899
Poradnia Chirurgii Naczyniowej 87 62 19 899
Poradnia Dermatologiczna 87 62 19 879
Poradnia Ginekologiczna 87 62 19 897
Poradnia Gastrologiczna 87 62 19 838
Poradnia Kardiologiczna 87 62 19 839
Poradnia Neurochirurgiczna 87 62 19 927
Poradnia Otolaryngologiczna 87 62 19 869
Poradnia Okulistyczna 87 62 19 859
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna 87 62 19 889
Poradnia Zdrowia Psychicznego 87 62 19 845
Poradnia Psychologiczna 87 62 19 847
Poradnia Neurologiczna 87 62 19 849
Poradnia Onkologiczna 87 62 19 876
Poradnia Urologiczna 87 62 19 976
Poradnia Stomatologiczna 87 62 19 997
Pracownia Audiometrii 87 62 19 960
Gabinet Endoskopii – szpital 87 62 19 858
Pielęgniarka koordynująca 87 62 19 988