ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Personel medyczny

Oddziału Chirurgii Ogólnej:


Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej :
lek. med. Magda Podlecka – specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
 tel. 87 62 19 890 e-mail: mpodlecka@1wszk.elk.pl
Asystenci Oddziału Chirurgii Ogólnej

lek. med. Konrad Kogutiuk – specjalista chirurgii ogólnej

lek. med. Mirosław Wojtulewicz – specjalista chirurgii ogólnej i urologii

tel. 87 62 19 891

Kierownik Pracowni Endoskopowej

lek. med. Edyta Dzierżyńska - specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii


Kierownik ds. Pielęgniarstwa:
mgr Dorota Krupa – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego 

tel. 87 62 19 892 e-mail: dkrupa@1wszk.elk.pl

Dyżurka Pielęgniarek: 87 62 19 893

W oddziale wykonywany jest szeroki zakres zabiegów. Ze względu na obecność specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej naszym priorytetem są operacje nowotworów- przewodu pokarmowego, piersi, tkanek miękkich.

Drugą grupą zabiegów są operacje bariatryczne (metaboliczne). Wykonujemy je od 2006r.

W kręgu naszych zainteresowań są zabiegi na tarczycy.

Ok. 90 procent operacji w obrębie jamy brzusznej, wykonywanych jest sposobem laparoskopowym. Technika ta zmniejsza zdecydowanie doznania bólowe, daje lepszy efekt kosmetyczny oraz przyspiesza powrót do zdrowia. W przypadku operacji w obrębie jamy brzusznej u kobiet wykorzystujemy dostęp przezpochwowy co dodatkowo minimalizuje uraz okołooperacyjny.

 

WYBRANY ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Chirurgia Onkologiczna:

 • resekcje żołądka (laparoskopowe i klasyczne)
 • operacje jelita grubego (laparoskopowe i klasyczne)
 • operacje jelita cienkiego (laparoskopowe i klasyczne)
 • operacje pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
 • operacje nowotworów sutka (radykalne i oszczędzające)
 • operacje węzłów chłonnych (biopsje, limfadenektomie)
 • operacje nowotworów skóry i tkanki podskórnej

Chirurgia Ogólna i Metaboliczna

 • operacja otyłości
 • operacje przeciwcukrzycowe (cukrzyca typ 2)
 • operacje usunięcia tarczycy
 • usunięcie pęcherzyka żółciowego (laparoskopowe i klasyczne)
 • usunięcie wyrostka robaczkowego (laparoskopowe i klasyczne)
 • przepukliny jamy brzusznej (laparoskopowo i klasycznie)
 • operacje na śledzionie
 • operacje szczelin odbytu i przetok okołoodbytniczych
 • operacje zatoki włosowej
 • endoskopowa gastrostomia
 • implantacje portów do chemioterapii
 • operacje korekcyjne powłoki brzucha
 • wytwarzanie i rekonstrukcja przetok tętniczo-żylnych do hemodializy

PODODDZIAŁ CHIRURGII NACZYNIOWEJ

Personel medyczny Pododdziału Chirurgii Naczyniowej:


p.o. Kierownika Pododdziału Chirurgii Naczyniowej:
dr n. med. Marcin Osęka – specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej
 tel. 87 62 19 891 e-mail: moseka@1wszk.elk.pl
Asystenci Pododdziału Chirurgii Naczyniowej:
dr n. med. Patryk Fiszer – specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej
dr n. med. Robert Tworus – specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej
dr n. med. Paweł Białek – specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej
tel. 87 62 19 891
Kierownik ds. pielęgniarstwa:
mgr piel. Dorota Krupa – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 tel. 87 62 19 892 e-mail: dkrupa@1wszk.elk.pl

Dyżurka Pielęgniarek: 87 62 19 893

Pododdział Chirurgii Naczyniowej zlokalizowany jest  w strukturach Oddziału Chirurgicznego. Posiada łóżka rozmieszczone w salach 1, 2 i 3 osobowych. Każda sala ma osobne pomieszczenie sanitarne toaletę – łazienkę.

Pododdział utrzymany jest w rygorystycznej czystości. Sale chorych są przestrzenne, dobrze nasłonecznione, wyposażone we wszystkie techniczne udogodnienia, dające poczucie bezpieczeństwa i komfortu pacjenta.

Personel pielęgniarski zapewnia opiekę na bardzo wysokim poziomie, jest świetnie  wyszkolony i w pełni profesjonalny, a jednocześnie miły i empatyczny na każdym etapie pobytu Pacjenta w oddziale.

Jesteśmy przekonani, że pobyt w naszym Pododdziale Pacjenci zapamiętają pozytywnie, zarówno pod względem profesjonalnego leczenia, jakości opieki, jak i miłej „domowej” atmosfery.

Pacjent po zabiegu operacyjnym i wypisie ze szpitala, objęty jest opieką specjalistyczną przez poradnię chirurgii naczyniowej.


W oddziale wykonywane są najczęściej następujące operacje:

 • operacje rewaskularyzacyjne w przebiegu przewlekłego niedokrwienia kończyn,
 • operacyjne leczenie ostrego niedokrwienia kończyn,
 • operacje tętniaków aorty brzusznej i tętniaków tętnic obwodowych,
 • angioplastyka i stentowanie tętnic.

Pododdział  dysponuje pracownią, która pozwala na wykonywanie powyższych zabiegów sposobem wewnątrznaczyniowym. Zabiegi te umożliwiają osiągnięcie efektu terapeutycznego bez konieczności przeprowadzania operacji. W pododdziale prowadzona jest również diagnostyka i leczenie chorób naczyń zachowawczo.