ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Personel medyczny oddziału:


Ordynator oddziału:

ppłk lek. Klekotko Dariusz
tel. 87 62 19 880 e-mail: dklekotko@1wszk.elk.pl
Asystenci
ppłk. lek. Makuch Andrzej
lek. Wilczewski Stanisław
lek. Supernak Maciej
tel. 87 62 19 881
Kierownik ds. Pielęgniarstwa:
mgr Beata Szyszkowska - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 tel. 87 62 19 882 e-mail: bszyszkowska@1wszk.elk.pl

Dyżurka Pielęgniarek: 87 62 19 883

Odział Urazowo – Ortopedyczny liczy 25 łóżek rozmieszczonych w salach 1, 2 i 3 osobowych. Każda sala ma osobne pomieszczenie sanitarne toaletę – łazienkę.

Oddział utrzymany jest w czystości. Sale chorych są przestrzenne, dobrze nasłonecznione, wyposażone we wszystkie techniczne udogodnienia, dające poczucie bezpieczeństwa i komfortu pacjenta.

Personel pielęgniarski zapewnia opiekę na bardzo wysokim poziomie, jest świetnie wyszkolony i w pełni profesjonalny, przy którym pacjent czuje się bezpiecznie.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń i urazów układu narządu ruchu wykorzystując nowoczesne pracownie RTG, TK, MRJ oraz bardzo dobrze wyposażony blok operacyjny, pozwalający na przeprowadzenie zabiegów artroskopowych i małoinwazyjnych.W oddziale wykonywany jest pełen zakres zabiegów:
 • endoprotezoplastyka pierwotna stawu biodrowego i stawu kolanowego,
 • endoprotezoplastyka małych stawów: promieniowo – ramienny, śródstopno-palcowy,
 • operacje w urazach i schorzeniach kręgosłupa, wertebroplastyka,
 • artroskopowe leczenie urazów oraz rekonstrukcyjne zabiegi w obrębie stawu kolanowego,
 • rekonstrukcja ubytków chrząstki stawowej różnymi metodami (plastyka mozaikowa, membrany kolagenowe),
 • leczenie korekcyjne nabytych deformacji kończyn,
 • leczenie operacyjne schorzeń tkanek miękkich narządu ruchu,
 • leczenie entezopatii różnych lokalizacji za pomocą miejscowej aplikacji czynniku wzrostu,
 • leczenie operacyjne urazów w obrębie kończyny górnej,
 • dolnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod zespalania (śródszpikowego, płytkowego i innych),
 • leczenie zaburzeń zrostu kostnego z wykorzystaniem czynników pobudzających zrost kostny,
 • leczenie trudno gojących się ran pourazowych i powikłanych pooperacyjnych z wykorzystaniem systemu VAC,
 • rekonstrukcja ubytków tkanek miękkich różnymi sposobami (przeszczepy wolne, uszypułowanie).