KONKURSY

INFORMACJA

Informujemy, że postępowania dotyczące KONKURSÓW dla potrzeb Filii w Ełku
są zamieszczane na stronie Zamawiającego 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie


OGŁOSZENIA O NABORZE

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

poszukuje osoby na stanowisko:

 

LEKARZ  SPECJALISTA OKULISTA 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Dowolna forma zatrudnienia.

 

Informacje udzielane są pod nr tel. 87 621 99 28/87 621 99 22.

 

 

Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lublinie ogłasza nabór do pracy w
1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie w Filii w Ełku na stanowiska:

 

Elektryk:

Wymagania

 • Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie (preferowane z zakresu elektryki).
 • Doświadczenie w pracy min. 2 lata na stanowisku Elektryk / Konserwator.
 • Uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych tzw. E1 (Grupa 1. p. 2, 4, 7 i 10).
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy.
 • Wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • Obsługa, naprawa oraz diagnostyka urządzeń oraz sieci elektrycznych.
 • Obsługa oraz diagnostyka instalacji wentylacyjnych i klimatyzacji
 • Identyfikowanie i zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne.
 • Prowadzenie regularnych przeglądów, prac konserwacyjnych głównie w zakresie elektryki.
 • Wykonywanie prac modernizacyjnych, oraz wdrożeniowych z elektryki.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Dodatek stażowy (w zależności od  udokumentowanych lat pracy).

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

z panią Olgą Hańczyc  - tel. 87 621 98 48 lub z Działem Kadr tel: 87 621 99 28.

 

Hydraulik:

Wymagania

 • Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie (preferowane z zakresu hydrauliki).
 • Doświadczenie w pracy min. 2 lata na stanowisku Hydraulik/ Konserwator
 • Uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych tzw. E1 (Grupa 2).
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy.
 • Wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • Obsługa, naprawa oraz diagnostyka urządzeń oraz sieci hydraulicznych.
 • Obsługa oraz naprawa instalacji wod- kan, c.o.
 • Identyfikowanie i zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne.
 • Prowadzenie regularnych przeglądów, prac konserwacyjnych głównie w zakresie instalacji hydraulicznych.
 • Wykonywanie prac modernizacyjnych, oraz wdrożeniowych.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Dodatek stażowy (w zależności od udokumentowanych lat pracy).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z panią Olgą Hańczyc  - tel. 87 621 98 48 lub z Działem Kadr tel: 87 621 99 28.

 

 

 

Konserwator:

Wymagania

 • Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie (preferowane z zakresu budownictwa) lub doświadczenie w pracy min. 2 lata na stanowiskach związanych z robotami budowlanymi lub wykończeniowymi.
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy.
 • Wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • Prace budowlane i wykończeniowe.
 • Naprawy sprzętu kwaterunkowego.
 • Identyfikowanie i zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Dodatek stażowy (w zależności od udokumentowanych lat pracy).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

z panią Olgą Hańczyc  - tel. 87 621 98 48 lub z Działem Kadr tel: 87 621 99 28.

 

Referent:

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane z zakresu budownictwa) lub doświadczenie w pracy min. 2 lata na stanowiskach administracyjnych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.
 •  Mile widziane doświadczenie w dziale zakupów.
 • Znajomość narzędzi MS OFFICE.
 • Zdyscyplinowanie, rzetelność, dobra organizacja pracy, samodzielność.
 • Wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Mile widziana znajomość ustawy PZP.
 • Odporność na stres.

Zakres obowiązków

 • Organizowanie prac remontowych oraz kontrola ich zaawansowania.
 • Przygotowywanie dokumentów koniecznych do wszczęcia postępowań przetargowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem stanu technicznego obiektów oraz zadaniami realizowanymi przez dział.

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Dodatek stażowy (w zależności od udokumentowanych  lat pracy).

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z panią Olgą Hańczyc  - tel. 87 621 98 48 lub z Działem Kadr tel: 87 621 99 28.

 

 

 

 

Referent ds. zamówień publicznych


Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lublinie ogłasza nabór do pracy w
1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie w Filii w Ełku na stanowisko:
referent ds. zamówień publicznych .

 

WYMAGANIA NA STANOWISKO REFERENT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 

 1. Wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie: prawa, ekonomii, administracji, budownictwa lub zamówień publicznych;
 2. Minimum 12 miesięczny staż pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi;
 3. Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Office (Word, Excel).
 4. Znajomość regulacji prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na tym stanowisku, w szczególności:

- prawo zamówień publicznych,

- praw budowlane,

- gospodarka nieruchomościami,

- finanse publiczne,

- ochrona danych.

 

CECHY OSOBOWE I PREDYSPOZYCJE:

  1. umiejętność analizy i syntezy informacji oraz poszukiwania i selekcji informacji,
  2. wykazywanie inicjatywy i dobra organizacja pracy,
  3. rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
  4. umiejętność pracy zespołowej,
  5. umiejętność pracy pod presją czasu,
  6. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  7. dyspozycyjność, kreatywność,
  8. wysoka kultura osobista, empatia;


OFERUJEMY:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

KANDYDAT POWINIEN:

 1. złożyć CV
 2. złożyć podanie wraz z klauzulą informacyjną dotycząca ochrony danych osobowych.
 3. Potwierdzone za zgodność kserokopie dyplomów ukończenia studiów, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje. kandydata.

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Dziale Kadr Filii w formie papierowej osobiście lub listownie
do dnia 30.11.2020r.


Zgoda na przetwarzanie danych.pdf

Pielęgniarka / Pielęgniarz1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie - Filia Ełk
zatrudni na stanowisko:

pielęgniarka/ pielęgniarz


Wymagania:

• wykształcenie kierunkowe - pielęgniarstwo

• czynne prawo wykonywania zawodu

• odporność na stres

• dobra organizacja pracy

• odpowiedzialność i uczciwość


Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat lub umowę cywilno-prawną

• wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

z panią Elżbietą Araminowicz-Kierklo - Kierownik pielęgniarstwa - tel. 87 621 99 04

lub z Działem Kadr tel: 87 621 99 28.

załącznik nr 1a.pdf
Zgoda na przetwarzanie danych.pdf

LEKARZE SPECJALIŚCI

 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku – poszukuje do współpracy lekarzy specjalistów następujących dziedzin;

 • Neurologii w Poradni Neurologicznej minimum dwa razy w tygodniu, zgodnie
  z harmonogramem pracy poradni oraz w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w godzinach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, w godzinach po podstawowej ordynacji i w formie dyżurów niestacjonarnych od 15:30 do 7:30 dnia następnego, w dni wolne od pracy, niedziele i święta w systemie 24 h

 • Okulistyki w poradni Okulistycznej (badania profilaktyczne + Wojskowa Komisja Lekarska). Możliwość wykonywania pełnej diagnostyki m. in. OCT, AF, PERYMETRIA, UBM, USG.
 • Chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej w godzinach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, w godzinach po podstawowej ordynacji i w formie dyżurów niestacjonarnych od 15:30 do 7:30 dnia następnego, w dni wolne od pracy, niedziele i święta w systemie 24 h.
 • Radiologii lub Diagnostyki Obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej (opisywanie badań RTG i TK (zabezpieczenie wykonywania TK ambulatoryjnych – godz.: 7.30 – 14.30 od poniedziałku do piątku), wykonywanie badań USG podstawowe – jamy brzuszne, tarczyce (dodatkowe: USG piersi, USG Doppler: tętnic i żył kk. górnych, dolnych, tętnic szyjnych i kręgowych i inne – wielki atut). Zabezpieczenie: poddyżur (wezwania na telefon) lub dyżur stacjonarny; godziny: 15.00 – 7.30 od poniedziałku do piątku oraz soboty i niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w systemie 24 h.

 

Wymagania:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej  wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia;
 • wykształcenie wyższe medyczne;
 •  aktualne prawo wykonywania zawodu;
 •  doświadczenie w pracy;
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji lekarza;
 • przyjazne środowisko pracy.

Kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28 lub 534-326-062

e-mail: kadry@1wszk.elk.pl