KONKURSY

INFORMACJA

Informujemy, że postępowania dotyczące KONKURSÓW dla potrzeb Filii w Ełku
są zamieszczane na stronie Zamawiającego 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie


OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O NABORZE

Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lublinie ogłasza nabór do pracy w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie w Filii w Ełku na stanowiska pracy zgodnie
z Regulaminem Organizacyjnym i Regulaminem Wynagradzania szpitala.

 1.     Rodzaj umowy i wymiar czasu pracy:

 Umowa o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy

Umowa zlecenia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy

 2.     Osoba ubiegająca się o pracę w szpitalu powinna:

 2.1.  Złożyć dokumenty:

a. Podanie. Wzór podania stanowi:

Załącznik nr 1 do procedury (dla osób obecnie zatrudnionych w 1 WSZKzP SP ZOZ w Lublinie w Filii w Ełku).

 Załącznik nr 1a (dla nowych kandydatów do pracy) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydata ubiegającego się o zatrudnienie i klauzulą informacyjną.

b.     CV.  

c.     Potwierdzone za zgodność kserokopie dyplomów oraz świadectw kandydata.

d.     Potwierdzone za zgodność prawo wykonywania zawodu, inne certyfikaty, zaświadczenia   potwierdzające umiejętności i dodatkowe kwalifikacje kandydata.

e.     W przypadku kandydatów, którzy na dzień rekrutacji są pracownikami lub osobami zatrudnionymi na podstawie umowy zlecenia 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie punkt b-d nie dotyczy.

2.2. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Dziale Kadr Filii w siedzibie szpitala lub w Filii w Ełku w formie papierowej osobiście lub listownie do dnia 03 lipca 2020r.


załącznik nr 1.pdf
załącznik nr 1a.pdf
Zgoda na przetwarzanie danych.pdf

LEKARZE SPECJALIŚCI

 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku – poszukuje do współpracy lekarzy specjalistów następujących dziedzin;

  • Okulistyki w poradni Okulistycznej (badania profilaktyczne + Wojskowa Komisja Lekarska). Możliwość wykonywania pełnej diagnostyki m. in. OCT, AF, PERYMETRIA, UBM, USG.
  • Chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej w godzinach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, w godzinach po podstawowej ordynacji i w formie dyżurów niestacjonarnych od 15:30 do 7:30 dnia następnego, w dni wolne od pracy, niedziele i święta w systemie 24 h.
  • Radiologii lub Diagnostyki Obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej (opisywanie badań RTG i TK (zabezpieczenie wykonywania TK ambulatoryjnych – godz.: 7.30 – 14.30 od poniedziałku do piątku), wykonywanie badań USG podstawowe – jamy brzuszne, tarczyce (dodatkowe: USG piersi, USG Doppler: tętnic i żył kk. górnych, dolnych, tętnic szyjnych i kręgowych i inne – wielki atut). Zabezpieczenie: poddyżur (wezwania na telefon) lub dyżur stacjonarny; godziny: 15.00 – 7.30 od poniedziałku do piątku oraz soboty i niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w systemie 24 h.

 

Wymagania:

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej  wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia;
  • wykształcenie wyższe medyczne;
  •  aktualne prawo wykonywania zawodu;
  •  doświadczenie w pracy;
  • umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:

  • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji lekarza;
  • przyjazne środowisko pracy.

Kontakt pod numerem telefonu: 87 621 99 28 lub 534-326-062

e-mail: kadry@1wszk.elk.pl