1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

50-lecie Szkoły Policealnej „Medyk”

W dniu 17maja 2023 delegacja z 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie Filia w Ełku z ppłk. Robertem Gossem na czele uczestniczyła w nadaniu Ełckiej Szkole Policealnej „Medyk” imienia Mikołaja Kopernika. Uroczystości zbiegły się z 50- leciem szkoły. Należy nadmienić, że wielu absolwentów tej szkoły jest pracownikami naszego szpitala.

Skip to content