1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

ANKIETA HIGIENA RĄK 2023

Szanowne Panie i Panowie,

W imieniu Kierownika Oddziału Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie mgr piel. Barbary Plewik zwracam się z prośbą o rozpropagowanie ankiety dotyczącej wiedzy mieszkańców Warmii i Mazur w zakresie higieny rąk w związku z przygotowaniami do obchodów Światowego Dnia Higieny Rąk. 

„Tegoroczna kampania mówi o tym, że razem możemy przyspieszyć działania na rzecz zapobiegania zakażeniom i oporności na antybiotyki w ochronie zdrowia oraz zbudować kulturę bezpieczeństwa i jakości, w której poprawa higieny rąk jest priorytetem. 

W Światowym Dniu Higieny Rąk 2023 WHO wzywa wszystkie organizacje społeczne do zaangażowania się w kampanię i przyspieszenia postępów w osiąganiu skutecznej higieny rąk w punktach opieki. Zaangażujcie proszę mieszkańców waszego terenu poprzez zakłady pracy, stowarzyszenia, organizacje rodzinę i przyjaciół”.

Poniżej zamieszczam link do ankiety

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pLbgy8IpeEOJkGUOLnKAdOY7Ykls5OhGkh1aEWIYZJdUQ1pFQkYzMDM4NlRBWksyRlo3STc2VlFZVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pLbgy8IpeEOJkGUOLnKAdOY7Ykls5OhGkh1aEWIYZJdUQ1pFQkYzMDM4NlRBWksyRlo3STc2VlFZVi4u

mgr piel. Marta Minarowska

Skip to content