1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Apteka Zakładowa

mgr farm. Anna REJEWSKA-ROMAŃCZUK – KIEROWNIK APTEKI
tel. 261 332 970 e-mail: 📧

mgr farm. Stefan PIEKLARZ
tech. farm. Marta MILEWSKA

tech. farm. Paweł POŁUNIN
tech. farm. Dawid NIEWIADOMSKI

KONTAKT:
e-mail: 📧
tel. 261 332 971261 332 972

Skip to content