1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

admin

Pożegnanie Żołnierza

W dniu 24.04.2020r. pożegnaliśmy
ppłk lek. Konrada TKACZEWSKIEGO – Zastępcę Komendanta Filii Szpitala ds. Medycznych,
który zakończył wykonywanie obowiązków w Filii 1WSzKzP SPZOZ Ełk. Decyzją wyższych przełożonych skierowany został do pełnienia zadań służbowych w innej jednostce wojskowej.
Ppłk lek. Konradowi Tkaczewskiemu życzymy dalszych sukcesów w służbie i pracy oraz w życiu osobistym.

ppor. Urszula Orłowska.

Dzień Kobiet

W dniu dzisiejszym w 1 WSzKzP SPZOZ- Filia Ełk, obchodziliśmy Dzień Kobiet.

Na spotkanie z Komendantem Filii przybyły panie – pracownice wojska, jak również te na co dzień służące w mundurze.

Pan płk Robert TRELA podziękował Paniom za codzienny trud w wykonywaniu obowiązków służbowych
oraz złożył najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności wręczając symboliczną różę.

Pożegnanie z mundurem Żołnierza odchodzącego do rezerwy

W czwartek 30 stycznia br. płk Robert TRELA, Komendant Filii 1 WszKzP SPZOZ wraz z kadrą i pracownikami
pożegnał żołnierza zawodowego, odchodzącego do rezerwy – mjr Andrzeja SOKOŁOWSKIEGO.

Po odczytaniu rozkazu o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej Komendant Filii
podziękował mjr Andrzejowi SOKOŁOWSKIEMU
za zaangażowanie i poświęcenie w wykonywaniu obowiązków służbowych w ponad 39 letniej
zawodowej służbie wojskowej.

ppor. Urszula Orłowska

Pobranie narządów do przeszczepu

28 listopada 2019r w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Ełku
po raz pierwszy w historii placówki doszło do pobrania narządów do przeszczepu.

Pacjent doznał ciężkiego urazu głowy, który był przyczyną śmierci mózgowej, orzeczonej przez kilku specjalistów
w dziedzinie anestezjologii i neurologii. Po trudnych rozmowach, którą przeprowadził szpitalny koordynator ds. transplantacji, rodzina nie wyraziła sprzeciwu. Do pobrania narządów przybyły 3 zespoły transplantacyjne z Gdańska, Olsztyna i Warszawy. Dzięki pobranym narządom, które podjęły pracę, uratowano życie 46 letniemu mężczyźnie,
73 letniemu mężczyźnie oraz 32 letniemu mężczyźnie. To olbrzymi sukces w sensie medycznym i etycznym. Z jednej strony zaangażowanie lekarzy, pielęgniarek i diagnostów medycznych a z drugiej strony cudowna, altruistyczna postawa rodziny, która w obliczu tragedii podjęła świadomą decyzję darowania życia innym cierpiącym ludziom. Chorzy, którym przeszczepiono narządy wracają do zdrowia.

Uroczyste Otwarcie Oddziału Neurochirurgii

Dnia 06 listopada 2019r. w kompleksie 1 WSZKzP SP ZOZ w Ełku miała miejsce uroczość  z okazji Otwarcia Oddziału Neurochirurgii.

Obchody rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Katedrze Św. Wojciecha,
następnie Komendant Filii 1 WSzKzP płk mgr inż. Mariusz PASIEKA złożył meldunek
Dyrektorowi Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Pani dr Aurelii Ostrowskiej.

Uroczystego powitania zaproszonych gości dokonał Komendant 1WSzKzP w Lublinie-  płk mgr Andrzej SKIBA.

Po poświęceniu oddziału przez ks. dr Marcina MACZANA oraz ks. FIEDZIUKIEWICZA nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez Senator RP- Panią Małgorzatę KOPICZKO, Posła na Sejm RP- Pana Wojciecha KOSSAKOWSKIEGO,
prof. dr hab. n. med. Mirosława ZĄBKA
oraz Zastępcę Dyrektora Ds. Medycznych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie – Pana Walentego SELIGĘ.

Po uroczystym otwarciu oddziału neurochirurgicznego miała miejsce Konferencja  Neurochirurgiczna, którą zainaugurował swoim wykładem prof. dr hab. n. med. Mirosław ZĄBEK. O genezie, roli i zadaniach
oraz funkcjonowaniu nowo powstałego oddziału prelekcje wygłosił koordynator
oddziału neurochirurgicznego lek. Szymon KACZOR.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie.  Koordynatorowi Oddziału Neurochirurgicznego
lek. Szymonowi KACZOROWI wraz z personelem medycznym życzymy wielu sukcesów.

ppor. Urszula Orłowska

Skip to content