1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Bez kategorii

Zakończono realizację projektu „Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej

Bezpośrednim celem projektu było przygotowanie bazy laboratoryjnej do możliwości prowadzenia innowacyjnej diagnostyki laboratoryjnej oraz diagnostyki mikrobiologicznej, co w efekcie wpłynie na polepszenie dostępności do badań w aspekcie profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz zakażeń wywoływanych przez mikroorganizmy w aspekcie rosnącej wielooporności szczepów bakteryjnych na antybiotyki. W ramach projektu zakupiono również analizator do diagnostyki molekularnej umożliwiający prowadzenie diagnostyki w kierunku wykrywania SARS-CoV-2 metodą PCR.

       W ramach projektu polepszono również warunki do obsługi pacjentów. Zmodernizowano pomieszczenia, takie jak:

– Poczekalnia;

– Punkt pobierania materiału do badań;

– Pracownia Mikrobiologiczną;

– Pracownia Serologii Transfuzjologicznej oraz Banku Krwi.

       Laboratorium zostało wyposażone w następujący sprzęt:

– analizator do szybkiej identyfikacji bakterii, wykorzystujący metodę spektrometrii masowej -VITEK MS;

– analizator do oznaczania lekowrażliwości – VITEK 2 Compact;

– analizator do posiewu krwi i płynów ustrojowych, stanowiący uzupełnienie najnowszych technik diagnostycznych, umożliwiając prowadzenie diagnostyki mikrobiologicznej krwi i płynów ustrojowych – Bact ALERT 3D;

– urządzenie do barwienia preparatów mikrobiologicznych – PreviColor Gram;

– system do diagnostyki molekularnej, jako innowacyjne urządzenie, pozwalające na prowadzenie szybkiej diagnostyki zakażeń: układu oddechowego, ośrodkowego układu nerwowego, układu pokarmowego, diagnostykę zakażeń krwi ( sepsy) oraz diagnostykę w kierunku SARS-CoV-2 metodą Multiplex PCR – BioFire FilmArray;

– mikroskopy optyczne;

– chłodziarki laboratoryjne;

– cieplarki/inkubator laboratoryjny.

      Doposażenie w sprzęt najnowszych technologii w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej umożliwia wprowadzenie innowacyjnych metod diagnostycznych na potrzeby oddziałów szpitala i przychodni specjalistycznych. Zwiększy dostępność do badań mikrobiologicznych w leczeniu chorób układu oddechowego oraz przyczyni się do optymalizacji kosztów diagnostyki i skutecznie umożliwi zapobieganiu rozwijania się oporności na stosowane antybiotyki, wskazując możliwości prowadzenia skutecznej polityki w zakresie zakażeń szpitalnych.

      Praca w zmodernizowanym i doposażonym laboratorium diagnostycznym wraz z pracownią mikrobiologiczną, pozwoli osiągnąć zintegrowane najnowsze rozwiązania w zwalczaniu zakażeń układu oddechowego bakteriami wieloopornymi oraz wirusami (w tym SARS-CoV-2), które są ogromnym problemem dla systemu opieki zdrowotnej ze względu na brak możliwości leczenia lub ich ograniczenia.

https://elk.wm.pl/682463,Laboratorium-diagnostyczne-i-pracownia-mikrobiologiczna-na-najwyzszym-poziomie.html

Informacja dla pacjentów

Informujemy, że z dniem 01 grudnia 2020r. w Pracowni Fizjoterapii
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ Filia w Ełku rozpoczniemy udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych ambulatoryjnych w ramach Programu  
„ŚWIADCZENIA MEDYCZNE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

Świadczenia rehabilitacyjne objęte programem, finansowane są przez NFZ,
a korzystanie z nich, w ramach programu, nie wymaga skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Warunkiem zakwalifikowania się do korzystania ze świadczeń w programie,
 jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim albo umiarkowanym, bądź orzeczenia równoważnego, potwierdzonego odpowiednimi dokumentami.

Osoby z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zapraszamy
do Pracowni Fizjoterapii. W celu umówienia się na wizytę należy zarejestrować się pod numerem tel. 87 621 99 03.

Dzień Ratownictwa Medycznego

Powołany został Ustawą z dnia 8 września 2006 roku
o Państwowym Ratownictwie Medycznym i jest obchodzony 13 października.
Z tej okazji Komendant Filii Szpitala, płk Robert TRELA wyraził wdzięczność za pracę wszystkim
ratownikom w szpitalu oraz przekazał życzenia od Prezydenta Ełku – Pana Tomasza ANDRUKIEWICZA.

ppor. Urszula Orłowska

Pożegnanie oficerów

W dniu 30.09.2020r pożegnaliśmy kolejnych żołnierzy
ppłk lek. Marka CHOJNOWSKIEGO, mjr Wiesława KOZALA oraz ppor. lek. Edytę KUJKO,
którzy dalszą służbę pełnić będą w innych instytucjach wojskowych.

    Komendant wraz z pracownikami podziękował żegnanym za lata sumiennej służby na rzecz Filii 1 WSzKzP SPZOZ w Ełku oraz życzył powodzenia na dalszej drodze zawodowej i realizacji kolejnych planów w życiu osobistym.

ppor. Urszula Orłowska

Skip to content