1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Dział Kadr

mgr Agnieszka Cwalińska
P.O. SZEF ZESPOŁU DS. ADMINISTRACJI OGÓLNEJ
Z OBOWIĄZKAMI KIEROWNIKA DZIAŁU KADR

e-mail: @1wszk.elk.pl
tel. 261 332 928

mgr Marta Garlicka
SPECJALISTA DS. KADR
e-mail: @1wszk.elk.pl  

Magdalena Możejewska
REFERENT DS. KADR
e-mail: @1wszk.elk.pl  

KONTAKT:
e- mail: @1wszk.elk.pl 
Tel:261 332 928
Budynek 72 pokój nr 7

Dział Kadr jest jedną ze struktur organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku.

Kompetentny zespół pracowników realizuje zadania, związane przede wszystkim z zatrudnieniem, tj.:
umowami o pracę, umowami cywilnoprawnymi, a także z prawami i obowiązkami pracodawcy i pracownika.

Skip to content