1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Dział statystyki medycznej i archiwum

Jolanta Witkowska – KIEROWNIK DZIAŁU
e-mail: @1wszk.elk.pl

Lidia Makuch –  STATYSTYK MEDYCZNY
e-mail: @1wszk.elk.pl

Ewa Szewczyk – STATYSTYK MEDYCZNY
e-mail: @1wszk.elk.pl

Kontakt Statystyka Medyczna

Tel. 261 332 974  
e-mail: @1wszk.elk.pl

Kontakt Archiwum Medyczne
Tel. 261 332 975

Zadania Działu Statystyki Medycznej i Archiwum

– Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia

– Rejestr Usług Medycznych

– Monitorowanie stopnia zaangażowania realizacji kontraktów

– Dane statystyczne z zakresu pobytów pacjentów i udzielanych świadczeń

– Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami

Skip to content