1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Dzień Ratownictwa Medycznego

Powołany został Ustawą z dnia 8 września 2006 roku
o Państwowym Ratownictwie Medycznym i jest obchodzony 13 października.
Z tej okazji Komendant Filii Szpitala, płk Robert TRELA wyraził wdzięczność za pracę wszystkim
ratownikom w szpitalu oraz przekazał życzenia od Prezydenta Ełku – Pana Tomasza ANDRUKIEWICZA.

ppor. Urszula Orłowska

Skip to content