1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Informacja dla pacjentów

Informujemy, że z dniem 01 grudnia 2020r. w Pracowni Fizjoterapii
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ Filia w Ełku rozpoczniemy udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych ambulatoryjnych w ramach Programu  
„ŚWIADCZENIA MEDYCZNE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

Świadczenia rehabilitacyjne objęte programem, finansowane są przez NFZ,
a korzystanie z nich, w ramach programu, nie wymaga skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Warunkiem zakwalifikowania się do korzystania ze świadczeń w programie,
 jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu lekkim albo umiarkowanym, bądź orzeczenia równoważnego, potwierdzonego odpowiednimi dokumentami.

Osoby z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zapraszamy
do Pracowni Fizjoterapii. W celu umówienia się na wizytę należy zarejestrować się pod numerem tel. 87 621 99 03.

Skip to content