1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Komenda Filii Szpitala

płk mgr Robert TRELA

KOMENDANT FILII SZPITALA
KOMENDANT VIII OBWODU PROFILAKTYCZNO – LECZNICZEGO

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

ppłk mgr inż. Piotr DROZD

ZASTĘPCA KOMENDANTA FILII SZPITALA DS. VIII OBWODU PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEGO

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

ppłk lek. Jacek PAWŁOWICZ

ZASTĘPCA KOMENDANTA FILII SZPITALA DS. MEDYCZNYCH

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

ppłk Cezary ROZWALKA

SZEF LOGISTYKI FILII SZPITALA

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

mgr plg. Marta MINAROWSKA

p.o. KIEROWNIKA  PIELĘGNIARSTWA
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

Skip to content