1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Łączymy na Święta

Filia 1WSzKzP SP ZOZ w Ełku

włączyła się we współpracę z WOT

w inicjatywę „Łączymy na Święta”.

Dzięki zapewnionym środkom łączności przez 4 W-M BOT,
hospitalizowani pacjenci mogli nawiązać kontakt z rodziną
oraz złożyć życzenia świąteczne. 

ppor. Urszula Orłowska

Skip to content