1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Nadanie tytułu naukowego profesora przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Profesor Hermanowicz należy do zespołu lekarskiego Oddziału Neurochirurgii 1WSzKzP SPZOZ – Filia w Ełku. Z pracą w naszym szpitalu związany jest niemalże od początku funkcjonowania oddziału.

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 4 stycznia 2021r. dr hab. Adam Hermanowicz uzyskał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Nadanie tego tytułu jest uhonorowaniem znaczącego dorobku naukowego oraz wkładu włożonego w wieloletnią działalność medyczną.

Z tej okazji w imieniu Komendanta Filii Szpitala oraz pracowników, składamy najserdeczniejsze gratulacje Panu Profesorowi Adamowi Hermanowiczowi oraz życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych.

Skip to content