1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Objazdowe Punkty Szczepień

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku bierze czynny udział we współpracy z lokalnymi samorządami, jednostkami wojskowymi, kołami gospodyń wiejskich oraz proboszczami lokalnych parafii kościelnych

w dotarciu do jak największej populacji osób, którzy jak dotąd nie mieli okazji przyjęcia szczepienia przeciw COVID-19 w stacjonarnym punkcie.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów przeprowadzana jest akcja informacyjno-edukacyjna nt. korzyści zdrowotnych wynikających ze szczepień z możliwością przyjęcia szczepienia na imprezach plenerowych. 

ppor. Urszula Orłowska

Skip to content