1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

ODWIEDZINY

Z uwagi na wyjątkowo trudną sytuację epidemiologiczną ODWIEDZINY PACJENTÓW zostają wstrzymane do odwołania.

W wyjątkowych sytuacjach (stany terminalne, złe rokowanie) Kierownicy Oddziałów mogą w trybie indywidualnym podjąć decyzję o możliwości odwiedzin pacjentki/a z zachowaniem zaleceń GIS.

Skip to content