1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk.

 

 

poszukuje lekarzy na stanowisko:

 

LEKARZ SPECJALISTA NEUROLOG – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym/w Oddziale Udarowym w ramach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, po godzinach podstawowej ordynacji w ramach dyżuru medycznego w godzinach od 15:05 do 7:30 lub od 15:30 do 7:30 dnia następnego w dni robocze, w godzinach 7:30-7:30 w niedzielę święta i w dni wolne od pracy.

LEKARZ SPECJALISTA REHABILITACJI MEDYCZNEJ – udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z harmonogramem pracy Oddziału w uzgodnieniu z Kierownikiem Oddziału/Zastępcą Komendanta Filii Szpitala, w zakresie konsultacji.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe medyczne,

– specjalizacja z zakresu neurologii, rehabilitacji medycznej;

– dbałość o wysokie standardy medyczne;

– umiejętność organizacji pracy;

– umiejętności interpersonalne i nastawienie na budowanie pozytywnej relacji z pacjentem. 

 

Oferujemy:

 

– formę zatrudnienia do uzgodnienia w  zależności od preferencji lekarza;

– przyjazne środowisko pracy;

– bardzo dobre warunki finansowe.

 

Kontakt pod numerem telefonu: 87 261 332 928

e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE

1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk.

 

 

 

poszukuje lekarzy do (POZ):

 

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe medyczne,

·         specjalizacja w dziedzinie pediatrii (I stopień specjalizacji, II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty) lub w trakcie specjalizacji (po ukończeniu dwóch lat od rozpoczęcia stażu specjalizacyjnego) lub specjalisty dziedzinie medycynie rodzinnej lub w trakcie takiej specjalizacji,

·         dbałość o wysokie standardy medyczne;

·         umiejętność organizacji pracy;

·         umiejętności interpersonalne i nastawienie na budowanie pozytywnej relacji z pacjentem. 

 

Oferujemy:

 

– formę zatrudnienia do uzgodnienia w  zależności od preferencji lekarza;

– przyjazne środowisko pracy;

– bardzo dobre warunki finansowe.

 

Kontakt pod numerem telefonu: 87 261 332 928

e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE

Komendant 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lublinie –  Filia w Ełku ogłasza nabór do pracy        w 1. WSzKzP SPZOZ w Lublinie w Filii w Ełku na stanowiska pracy zgodnie
z Regulaminem Organizacyjnym i Regulaminem Wynagradzania Szpitala.

 1. Rodzaj umowy – umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1/1

 • PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARKA SPECJALISTA
 • OPIEKUN MEDYCZNY
 • ASYSTENT FIZJOTERAPII
 • ASYSTENT LOGOPEDII – 1/2

 

STANOWISKO:

 • PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARKA SPECJALISTA – tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo,  licencjat pielęgniarstwa- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka, mile widziana specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwo zachowawcze, geriatryczne. Doświadczenie w pracy w zależności od zajmowanego stanowiska;
 • OPIEKUN MEDYCZNY – ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego opiekuna medycznego;
 • ASYSTENT LOGOPEDII – ukończenie studiów wyższych na kierunku lub
  w specjalności logopedia , ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii,  ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii lub tytuł specjalisty
  z neurologopedii.  Minimum 5 lata doświadczenia w zawodzie logopedy.
 • ASYSTENT FIZJOTERAPII – wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku fizjoterapia. Minimum 3 lata doświadczenia w zawodzie fizjoterapeuty.

 

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

 ODDZIAŁ NEUROLOGII/ODDZIAŁ UDAROWY OD 01.04.2023 r.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko (należy uzupełnić w podaniu) w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ – Filia w Ełku;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska;
 3. Kopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.Miejsce składania wymaganych od kandydatów dokumentów:


Oferty należy złożyć osobiście lub  przesłać pocztą na adres: 1. Wojskowy Szpital Kliniczny                       z Polikliniką SPZOZ – Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@1wszk.elk.pl w tytule nabór na stanowisko:

 • PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARKA SPECJALISTA
 • OPIEKUN MEDYCZNY
 • ASYSTENT LOGOPEDII
 • ASYSTENT FIZJOTERAPII

 

Na kopercie powinno znajdować się: imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego kandydata, a także adnotacja o treści: „Oferta pracy na stanowisko

 • PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARKA SPECJALISTA
 • OPIEKUN MEDYCZNY
 • ASYSTENT LOGOPEDII
 • ASYSTENT FIZJOTERAPII ”

 

Wzór podania stanowi:

 

Załącznik nr 1a wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydata ubiegającego się o zatrudnienie i klauzulą informacyjną.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

z Działem Kadr tel:  87 261 332 928.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Komendant 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lublinie –  Filia w Ełku ogłasza nabór do pracy w 1. WSzKzP SP ZOZ w Lublinie w Filii w Ełku na stanowiska pracy zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym i Regulaminem Wynagradzania Szpitala.

Rodzaj umowy – umowa zlecenie.

STANOWISKO:

 • INFORMATYK

 

Zakres obowiązków: 

 1. Wsparcie w obsłudze programów medycznych: usuwanie błędów, dbanie o ciągłość pracy programów medycznych, nadawanie uprawnień, konfigurowanie użytkowników, konfiguracja zleceń i badań lekarskich;
 2. Wsparcie personelu w zlecaniu leków, rozpisywaniu leków na pacjenta, konfiguracja ustawień w systemie;
 3. Zapewnienie działania sieci informatycznej;
 4. Monitorowanie oraz analizowanie i wdrażanie systemów komputerowych;
 5. Współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 6. Utrzymywanie w sprawności istniejących systemów informatycznych i teleinformatycznych;
 7. Wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej, funkcjonującej w komórkach organizacyjnych szpitala;
 8. Kontrola nad stroną internetową, kontami pocztowymi oraz pocztą elektroniczną;
 9. Konfiguracja nowo zakupionego sprzętu komputerowego;
 10. Instalacja oprogramowania, systemów operacyjnych;
 11. Konserwacja oraz naprawy sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń peryferyjnych;
 12. Instalacja i konfiguracja oprogramowania sprzętu komputerowego;
 13. Planowanie systemów łączności, kontrola oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności;
 14. Zapewnienie funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych;
 15. Szukanie nowych rozwiązań z zakresu informatyki;
 16. Wsparcie informatyczne pracowników.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko INFORMATYK w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ – Filia w Ełku;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska;
 3. Kopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Miejsce składania wymaganych od kandydatów dokumentów:

Oferty należy złożyć osobiście lub  przesłać pocztą na adres: 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ – Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@1wszk.elk.pl w tytule nabór na stanowisko: INFORMATYK

Na kopercie powinno znajdować się: imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego kandydata, a także adnotacja o treści: „Oferta pracy na stanowisko INFORMATYK”.

Wzór podania stanowi:

Załącznik nr 1a wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydata ubiegającego się o zatrudnienie i klauzulą informacyjną.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Kadr tel.: 261 332 928

Komendant 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lublinie –  Filia w Ełku ogłasza nabór do pracy
w 1. WSzKzP SP ZOZ w Lublinie w Filii w Ełku na stanowiska pracy zgodnie
z Regulaminem Organizacyjnym i Regulaminem Wynagradzania Szpitala.

 1. Rodzaj umowy – umowa zlecenie.

STANOWISKO:

 • KONSERWATOR
 • HYDRAULIK

 Dokumenty wymagane od kandydatów:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko KONSERWATORA/ HYDRAULIKA w 1. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ – Filia w Ełku,
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania
  stanowiska,
 3. kopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
  4.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Miejsce składania wymaganych od kandydatów dokumentów:

Oferty należy złożyć osobiście lub  przesłać pocztą na adres: 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ – Filia w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@1wszk.elk.pl w tytule nabór na stanowisko:

 • KONSERWATOR
 • HYDRAULIK

 Na kopercie powinno znajdować się: imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego
kandydata, a także adnotacja o treści: „Oferta pracy na stanowisko KONSERWATOR/HYDRAULIK”.

Wzór podania stanowi:

Załącznik nr 1a wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydata ubiegającego się
o zatrudnienie i klauzulą informacyjną.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

z panią Olgą Hańczyc  – tel. 261 332 848

 lub z Działem Kadr tel: 261 332 928.

Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lublinie ogłasza nabór do pracy w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie w Filii w Ełku na stanowisko pracy zgodne z Regulaminem Organizacyjnym i Regulaminem Wynagradzania Szpitala.

 1. Rodzaj umowy, wymiar czasu pracy oraz stanowisko:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy –  KSIĘGOWA / KSIĘGOWY

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego lub średniego kierunkowego,
 • Znajomości ustawy o rachunkowości , ustawy o podatku od towarów i usług
 • Znajomość programu Excel,
 • Doświadczenie pracy w działach finansowo-księgowych zajmujących się pełną księgowością (minimum 4 lata ),
 • Wysokich zdolności analitycznych, skrupulatności, odpowiedzialności, terminowości.
 • Umiejętności w pracy w zespole.

Do głównych zadań należeć będzie:

 • Dokonywanie na podstawie dowodów księgowych zapisów w księgach szpitala,
 • Analiza zapisów na kontach księgowych oraz uzgodnienie sald.
 • Przygotowywanie sprawozdań, zestawień finansowych, analiz na potrzeby Szpitala i organów zewnętrznych.
 • Współpraca z szefem sekcji, zespołem, dysponentami środków w szpitalu, biegłym rewidentem, organem nadzoru i instytucjami finansowymi.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającym się Szpitalu.
 1. Osoba ubiegająca się o pracę w Szpitalu powinna:

2.1. Złożyć dokumenty:

       a. Podanie. Wzór podania stanowi:

Załącznik nr 1 do procedury (dla osób obecnie zatrudnionych w 1 WSZKzP SP ZOZ   w Lublinie w Filii w Ełku).
Załącznik nr 1a (dla nowych kandydatów do pracy) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydata ubiegającego się o zatrudnienie i klauzulą informacyjną.

         b. CV.
         c. Potwierdzone za zgodność kserokopie dyplomów oraz świadectw kandydata.
         d. Potwierdzone za zgodność inne certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające umiejętności  i dodatkowe kwalifikacje kandydata.

         e. W przypadku kandydatów, którzy na dzień rekrutacji są pracownikami lub osobami zatrudnionymi na podstawie umowy zlecenia 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku punkt b-d nie dotyczy.

2.2. Dokumenty aplikacyjne wraz z wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać na adres mailowy:  kadry@1wszk.elk.pl w tytule wiadomości proszę wpisać „nabór na stanowisko KSIĘGOWA/KSIĘGOWY” lub złożyć osobiście w budynku Komendy Szpitala w punkcie podawczym pokój nr 22.

Termin do którego należy składać dokumenty: do dnia 31.03.2023 r.

załącznik nr 1
załącznik nr 1a
Zgoda na przetwarzanie danych

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku

poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZ  SPECJALISTA  W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII w ramach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, po godzinach podstawowej ordynacji
w ramach dyżuru medycznego w godzinach 15:05 – 7:30 lub 15:30 – 7:30 dnia następnego w dni robocze, w godzinach 7:30-7:30 w niedzielę święta i w dni wolne od pracy oraz w postaci dyżurów niestacjonarnych tzw. gotowości.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne, specjalizacja II stopnia  z anestezjologii i intensywnej terapii;
 • doświadczenie w pracy;
 • dbałość o wysokie standardy medyczne;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętności interpersonalne i nastawienie na budowanie pozytywnej relacji z pacjentem; 

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji lekarza;
 • przyjazne środowisko pracy.

Kontakt pod numerem telefonu: 261 332 928 e-mail: acwalinska@1wszk.elk.pl, mgarlicka@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia Ełk
poszukuje osoby na stanowisko:  

PIELĘGNIARKA/ PIELĘGNIARZ W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH:

 • OAIIT,
 • Oddział Okulistyki
 • Blok Operacyjny
 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Onkologii Klinicznej,
 • Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
 • Oddział Urazowo-Ortopedyczny
 • POZ


Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe – pielęgniarstwo
 • kurs kwalifikacyjny pielęgniarki środowiskowej (dotyczy POZ)
 • czynne prawo wykonywania zawodu
 • odporność na stres
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność i uczciwość


Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji.

Kontakt pod numerem telefonu: Kierownik pielęgniarstwa – tel. 261 332 904 lub Dział Kadr 261 332 928 lub 261 332 922  e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku – zatrudni
lekarza pediatrę w gabinecie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 
Wymagania:

 • specjalizacja w dziedzinie pediatrii (I stopień
  specjalizacji, II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty) lub w
  trakcie takiej specjalizacji (po ukończeniu dwóch lat od rozpoczęcia stażu
  specjalizacyjnego); lub specjalizacja w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
  w trakcie takiej specjalizacji,
 • umiejętności interpersonalne i nastawienie na jakość
  obsługi Pacjenta,
 • znajomości obsługi komputera,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz
  współpracującego zespołu.

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od
  preferencji lekarza;
 • przyjazne środowisko pracy.

Kontakt
pod numerem telefonu: 261 332 928 lub 534-326-062
e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku
poszukuje osoby na stanowisko:

LEKARZ  SPECJALISTA OKULISTA 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Dowolna forma zatrudnienia.

Informacje udzielane są pod nr tel. 261 332 928/261 332 922

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie – Filia w Ełku – poszukuje do współpracy lekarzy specjalistów następujących dziedzin;

 • Neurologii w Poradni Neurologicznej minimum dwa razy w tygodniu, zgodnie
  z harmonogramem pracy poradni oraz w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w godzinach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, w godzinach po podstawowej ordynacji i w formie dyżurów niestacjonarnych od 15:30 do 7:30 dnia następnego, w dni wolne od pracy, niedziele i święta w systemie 24 h
 • Okulistyki w poradni Okulistycznej (badania profilaktyczne + Wojskowa Komisja Lekarska). Możliwość wykonywania pełnej diagnostyki m. in. OCT, AF, PERYMETRIA, UBM, USG.
 • Chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej w godzinach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30, w godzinach po podstawowej ordynacji i w formie dyżurów niestacjonarnych od 15:30 do 7:30 dnia następnego, w dni wolne od pracy, niedziele i święta w systemie 24 h.
 • Radiologii lub Diagnostyki Obrazowej w Pracowni Diagnostyki Obrazowej (opisywanie badań RTG i TK (zabezpieczenie wykonywania TK ambulatoryjnych – godz.: 7.30 – 14.30 od poniedziałku do piątku), wykonywanie badań USG podstawowe – jamy brzuszne, tarczyce (dodatkowe: USG piersi, USG Doppler: tętnic i żył kk. górnych, dolnych, tętnic szyjnych i kręgowych i inne – wielki atut). Zabezpieczenie: poddyżur (wezwania na telefon) lub dyżur stacjonarny; godziny: 15.00 – 7.30 od poniedziałku do piątku oraz soboty i niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w systemie 24 h.

Wymagania:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej  wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia;
 • wykształcenie wyższe medyczne;
 •  aktualne prawo wykonywania zawodu;
 •  doświadczenie w pracy;
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:

 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji lekarza;
 • przyjazne środowisko pracy.

Kontakt pod numerem telefonu: 261 332 928 lub 534-326-062 e-mail: kadry@1wszk.elk.pl

Zawartość przełącznika
Skip to content