1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Pełnomocnik do spraw praw pacjenta

Pełnomocnikiem ds. praw pacjenta jest Urszula Sosnowska i przyjmuje w dniach poniedziałek – piątek w godzinach 11:00 – 13:00 w budynku nr 16 gabinecie
nr 103

Skip to content