1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Piknik Wojskowy – „Nowoczesne wojsko. Bezpieczna Ojczyzna.” w Kolnie

W dniu 24 września w m. Kolno, przedstawiciele naszego szpitala wzięli udział w pikniku wojskowym promującym nowe formy służby wojskowej pn. „Nowoczesne wojsko. Bezpieczna Ojczyzna.”

Piknik połączony był z przysięgą wojskową. Szpital wystawił własny punkt promocyjny, w którym realizowano podstawowe badania diagnostyczne, tj. pomiar glukozy, ciśnienia krwi oraz saturacji krwi.

Udział w przedmiotowym przedsięwzięciu wziął udział Wiceprezes Rady Ministrów Minister Obrony Narodowej p. Mariusz BŁASZCZAK.

z wyrazami szacunku
ppłk Andrzej Fudala

Skip to content