1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Pracownia Endoskopii

Kierownik Pracowni Endoskopowej
lek. med. Edyta Dzierżyńska – specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

tel. 87 621 98 58