1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Prezentacja sprzętu medycznego

29 marca br. odbyła się prezentacja nowo zakupionego Tomografu Komputerowego do Zakładu diagnostyki obrazowej 1WSZKzP SPZOZ Filii w Ełku oraz zmodernizowanego Laboratorium diagnostycznego z pracownią mikrobiologiczną.

Wydarzenie to zastało połączone z poświęceniem oddanego do użytku sprzętu medycznego, którego dokonał Biskup Ełcki Jerzy Mazur.

W uroczystości wzięli udział m.in. Dyrektor DWSZdr  dr Aurelia Ostrowska, Komendant 1WSZKzP SPZOZ w Lublinie płk dr Aleksander  Michalski, Posłowie na Sejm RP – Anna Wojciechowska, Wojciech Kossakowski, Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz oraz Dyrektor WM Oddziału NFZ Andrzej Zakrzewski wraz z Zastępcą ds.Mundurowych – Joanną Eljasiak.

Komendant Filii Szpitala płk Robert Trela wyraził wdzięczność za wszelkie działania, które zaaowocowały pozyskaniem aparatury medycznej tak wysokiej klasy oraz za podwyższanie jakości świadczeń zdrowotnych, mających wpływ na dalszy rozwój szpitala.

                                                                           por. Urszula Orłowska

Skip to content