1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

PROFILAKTYKA 40 PLUS

Ogłoszenie

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie  Filia w Ełku uruchomił realizację programu „ PROFILAKTYKA 40 PLUS”.  Celem programu jest objęcie  świadczeniobiorców
od 40 roku życia profilaktyczną diagnostyką laboratoryjną w zakresie najczęściej
występujących problemów zdrowotnych.

Podstawą wykonania badań jest e-skierowanie wygenerowane przez pacjenta
za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta ( IKP) lub za pośrednictwem infolinii
Domowa Opieka Medyczna (DOM) – Tel. 22 735 39 53.

Osoby zainteresowane wykonaniem badań zapraszamy do zgłaszania się do naszej placówki
do budynku nr 16  – gabinet nr 206, w godzinach 08.00 – 11.00  z dowodem osobistym
i materiałem do badań.

Skip to content