1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Regulamin odwiedzin chorych

ZASADY ODWIEDZIN CHORYCH W 1 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU OD DNIA 20 KWIETNIA 2022 ROKU

 1. Odwiedziny odbywają się w dniach oraz godzinach wyznaczonych w regulaminie Szpitala, tj.
  • Poniedziałek – piątek w godzinach 16:00 – 17:00
  • Sobota, niedziela, święto w godzinach 11:00 – 13:00
  • W przypadku odwiedzin poza godzinami wskazanymi w regulaminie po ustaleniu z Ordynatorem oddziału lub lekarzem dyżurnym.
 2. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 30 minut.
 3. Każda osoba odwiedzająca podlega obowiązkowi wpisania się w zeszyt wejść znajdujący się u ochrony.
 4. Pacjenta jednoczasowo może odwiedzać jedna osoba.
 5. Osoby odwiedzające mają obowiązek:
  • dezynfekcji rąk
  • posiadania maseczki i stosowania jej we właściwy sposób w czasie odwiedzin
  • nie należy przemieszczać się po oddziale poza salę chorych, na której przebywa pacjent odwiedzany
  • stosowanie się do zaleceń personelu w czasie odwiedzin
 6. Odwiedzającym zakazuje się:
  • wchodzenia na oddział w wierzchnim okryciu
  • siadania na łóżku chorego
  • wnoszenia pożywienia pacjentom
 7. W przypadku sal wieloosobowych, jednocześnie odwiedziny mogą dotyczyć tylko jednego pacjenta.
 8. Osoby nie stosujące się do powyższych zaleceń mogą być wyproszone z oddziału i terenu Szpitala.

Skip to content