1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Rejonowa Baza Zaopatrzenia Medycznego

ppłk Robert GOS Kierownik RBZMed
261 332 957 e-mail: @1wszk.elk.pl

mjr Cezary KASPRZAK – Kierownik Sekcji
261 332 917 e-mail: @1wszk.elk.pl

st. chor. szt. Maciej POTOCZNY – Kierownik Magazynów
261 332 967 e-mail: @1wszk.elk.pl

mł. chor. Grzegorz ŁAŁAK Podoficer Magazynier
261 332 967 e-mail: @1wszk.elk.pl

mł. chor. Grzegorz WASILUK- Podoficer Magazynier
261 332 967 e-mail: @1wszk.elk.pl

Ewa KLEPADŁO – Starszy referent RBZMed.
261 332 955 e-mail: @1wszk.elk.pl

Skip to content