1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Rejonowa Baza Zaopatrzenia Medycznego

ppłk Robert GOS Kierownik RBZMed
87 62 19 957 e-mail: @1wszk.elk.pl

mjr Cezary KASPRZAK – Kierownik Sekcji
87 62 19 917 e-mail: @1wszk.elk.pl

st. chor. szt. Maciej POTOCZNY – Kierownik Magazynów
87 62 19 967 e-mail: @1wszk.elk.pl

mł. chor. Grzegorz ŁAŁAK Podoficer Magazynier
87 62 19 967 e-mail: @1wszk.elk.pl

mł. chor. Grzegorz WASILUK- Podoficer Magazynier
87 62 19 967 e-mail: @1wszk.elk.pl

Ewa KLEPADŁO – Starszy referent RBZMed.
87 62 19 955 e-mail: @1wszk.elk.pl