1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Sekcja sprzętu medycznego

mgr inż. Dariusz ZARZYCKI
Szef Sekcji Sprzętu Medycznego
tel. 87 621 99 56  e-mail: @1wszk.elk.pl

Jacek WITKOWSKI
Konserwator sprzętu medycznego
tel. 87 621 99 09

Andrzej DZIEDZIC
Magazynier sprzętu medycznego