1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Szkolenie z udzielania z pierwszej pomocy przedmedyznej

W dniach 24 i 27.06.2022 odbyło się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Osobami szkolącymi się byli pracownicy z działu Logistyki, Administracji oraz żołnierze zawodowi. Uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie prowadziła mgr Halina Malesiak specjalistka anestezjologii i intensywnej opieki.

Mgr Halina Malesiak

Skip to content