1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Uroczyste Otwarcie Oddziału Neurochirurgii

Dnia 06 listopada 2019r. w kompleksie 1 WSZKzP SP ZOZ w Ełku miała miejsce uroczość  z okazji Otwarcia Oddziału Neurochirurgii.

Obchody rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Katedrze Św. Wojciecha,
następnie Komendant Filii 1 WSzKzP płk mgr inż. Mariusz PASIEKA złożył meldunek
Dyrektorowi Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Pani dr Aurelii Ostrowskiej.

Uroczystego powitania zaproszonych gości dokonał Komendant 1WSzKzP w Lublinie-  płk mgr Andrzej SKIBA.

Po poświęceniu oddziału przez ks. dr Marcina MACZANA oraz ks. FIEDZIUKIEWICZA nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez Senator RP- Panią Małgorzatę KOPICZKO, Posła na Sejm RP- Pana Wojciecha KOSSAKOWSKIEGO,
prof. dr hab. n. med. Mirosława ZĄBKA
oraz Zastępcę Dyrektora Ds. Medycznych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie – Pana Walentego SELIGĘ.

Po uroczystym otwarciu oddziału neurochirurgicznego miała miejsce Konferencja  Neurochirurgiczna, którą zainaugurował swoim wykładem prof. dr hab. n. med. Mirosław ZĄBEK. O genezie, roli i zadaniach
oraz funkcjonowaniu nowo powstałego oddziału prelekcje wygłosił koordynator
oddziału neurochirurgicznego lek. Szymon KACZOR.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie.  Koordynatorowi Oddziału Neurochirurgicznego
lek. Szymonowi KACZOROWI wraz z personelem medycznym życzymy wielu sukcesów.

ppor. Urszula Orłowska

Skip to content