1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Uroczystość mianowania nowego Komendanta Filii Szpitala

15 maja 2023 r. w obecności Pani dr Aurelii Ostrowskiej Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia i płk dr n. biol. Aleksandra Michalskiego odbyła się uroczysta zbiórka żołnierzy oraz personelu 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ Filia w Ełku w celu mianowania płk mgr inż. Piotra Drozd na stanowisko służbowe Komendanta Filii Szpitala w Ełku. Uczestnicy spotkania życzyli nowo mianowanemu Komendantowi wielu sukcesów w zarządzaniu Szpitalem.

Skip to content