1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Wyróżnienie Biała Lilia

W dniu 06 października br. odbyła się Uroczysta Gala wręczania Nagród oraz Wyróżnień Białej Lilii w Ełckim Centrum Kultury.

Odznaczenie przyznawane są corocznie za osiągnięcia ostatniego roku, przyczyniające się do promocji Ełku a także za działalność na rzecz lokalnej społeczności.

W tym roku nie zabrakło również przedstawicieli 1WSzKzP SPZOZ Filia Ełk, którym zostało wręczone Wyróżnienie Białej Lilii w kategorii „Postawa Godna Naśladowania”.

W imieniu personelu medycznego, wyróżnienie odebrała p.Marta Minarowska, która z zawodu jest pielęgniarką oraz ratownikiem medycznym.

ppor. Urszula Orłowska

Skip to content