1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Zakończenie wieloletniej służby wojskowej

26 stycznia 2023 r.
Zastępca Komendanta Filii Szpitala ppłk mgr inż. Piotr Drozd wraz z podległą kadrą i pracownikami pożegnał Panią kpt. lek. dent. Agnieszkę KOZACZEK odchodzącą z zawodowej służby wojskowej.
Pani kpt. lek. dent. Agnieszkę KOZACZEK od wielu lat była związana ze służbą w naszym szpitalu, wypełniając sumiennie obowiązki lekarza dentysty w Poradni Stomatologicznej.
W nowym rozdziale cywilnego życia życzymy, przede wszystkim zdrowia, zasłużonego odpoczynku, pomyślności oraz dalszych powodzeń na płaszczyźnie medycznej i w życiu osobistym.

                                                                                                         ppłk Andrzej Fudala
Skip to content