1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku

Zakończenie wieloletniej służby wojskowej

Komendant Filii Szpitala wraz z podległą kadrą i pracownikami pożegnał żołnierza odchodzącego z zawodowej służby wojskowej.
Ppłk lek. Dariusz Klekotko od wielu lat był związany ze służbą w naszym szpitalu, wypełniając sumiennie obowiązki Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
Wraz z odejściem ppłk lek. Klekotko żegnamy także ppłk lek. Andrzeja Makuch, życząc w nowym rozdziale cywilnego życia, przede wszystkim zasłużonego odpoczynku, pomyślności oraz dalszych powodzeń na płaszczyźnie medycznej i w życiu osobistym.

                                                                            por. Urszula Orłowska

Skip to content